20 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28239

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            19 Mart 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-2103

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             Medeniyetler İttifakı çerçevesinde düzenlenecek programa katılmak üzere; 20 Mart 2012 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yadımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  19 Mart 2012

       B.01.0.KKB.01-06-79-175

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 19/3/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2103 sayılı yazınız.

             Medeniyetler İttifakı çerçevesinde düzenlenecek programa katılmak üzere, 20 Mart 2012 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yadımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI