17 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28236 (Mükerrer)

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            17 Mart 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-2098

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 16/3/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2057 sayılı yazımız.

                         b) 16/3/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-75-165 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Mart 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ, program değişikliği nedeniyle Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  17 Mart 2012

      B.01.0.KKB.01-06/C-5-173

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 16/3/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2057 sayılı yazınız.

                         b) 16/3/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-75-165 sayılı yazımız.

                         c) 17/3/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2098 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Mart 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın program değişikliği nedeniyle Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI