17 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28236 (Mükerrer)

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            17 Mart 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-2096

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 16/3/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2054 sayılı yazımız.

                         b) 16/3/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06/A-1-162 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Mart 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gideceğimden dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidemediğimden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  17 Mart 2012

      B.01.0.KKB.01-06/C-3-171

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 16/3/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2054 sayılı yazınız.

                         b) 16/3/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06/A-1-162 sayılı yazımız.

                         c) 17/3/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2096 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Mart 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın program değişikliği nedeniyle Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI