17 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28236

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                16 Mart 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-2060

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “Tütün ya da Sağlık Dünya Konferansı” ve “2012 Avrupa’da Sağlık Hizmetleri Entegrasyon, Dönüşüm, Sürdürülebilirlik: Sunum Zamanı” konulu konferansa katılmak üzere; 17 Mart 2012 tarihinden itibaren Singapur ve İsviçre’ye gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      16 Mart 2012

       B.01.0.KKB.01-06-78-168

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/3/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2060 sayılı yazınız.

             “Tütün ya da Sağlık Dünya Konferansı” ve “2012 Avrupa’da Sağlık Hizmetleri Entegrasyon, Dönüşüm, Sürdürülebilirlik: Sunum Zamanı” konulu konferansa katılmak üzere, 17 Mart 2012 tarihinden itibaren Singapur ve İsviçre’ye gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI