17 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28236

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                16 Mart 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-2056

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Mart 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      16 Mart 2012

       B.01.0.KKB.01-06-74-164

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/3/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2056 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Mart 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI