17 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28236

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                16 Mart 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-2055

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Mart 2012 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      16 Mart 2012

       B.01.0.KKB.01-06-73-163

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/3/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2055 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Mart 2012 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI