12 Mart 2012 Tarihli ve 28231 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Altın Koza Üniversitesi Ana Yönetmeliği

—  İstanbul Kültür Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Kültür Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri