11 Mart 2012 Tarihli ve 28230 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/2757      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afganistan Kara Kuvvetleri Birlikleri/Personeline Türkiye’de Verilecek Eğitime İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2012/2795      Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşme’nin Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Dicle Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  KTO Karatay Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri