6 Mart 2012 Tarihli ve 28225 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/2740       Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Maliye Bakanlığı Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mustafa DAKIN’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

2012/2823       Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2012/2829       İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

—  Hükümlü Yakup AYGÜN’ün Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/12)

 

ATAMA KARARLARI

—  Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—  Başbakan Yardımcılığına Ait Görevlendirme Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliği

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1/3/2012 Tarihli ve 4617 Sayılı Kararı

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri