3 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28222

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu :   Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu

GENELGE

2012/5

             641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesi ile kurulan ve ekli listede başkan ve üyeleri belirtilen “Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu”nun; “Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri” konulu 2011/8 sayılı Başbakanlık Genelgesinin ekinde yer alan “Kurullar Listesi”ne 3’üncü sıradan sonra gelmek üzere eklenmesi ile diğer sıra numaralarının buna göre teselsül ettirilmesi uygun görülmüştür.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                      Başbakan

 

 

LİSTE

4- BÖLGESEL GELİŞME YÜKSEK KURULU

             Başkan        Recep Tayyip ERDOĞAN                   Başbakan

             Üyeler         Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı, Bilim, Sanayi ve

                                Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre ve Şehircilik

                                Bakanı, Ekonomi Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, İçişleri

                                Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Maliye Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı,

                                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

             (Başbakan’ın bulunmadığı toplantılarda Kurul’a, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlık edecektir.)