24 ubat 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28214

LKE KARARI

Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Bakanlndan:

BRNC SINIFA AYRILAN VE BRNC SINIF OLAN HKM VE SAVCILARIN ALIMALARININ DEERLENDRLMES ESASLARINA LKN HKMLER VE
SAVCILAR Y
KSEK KURULU LKE KARARI

Karar No: 282/2 Karar Tarihi: 30/9/2011

Ama

MADDE 1 (1) Bu lke Kararnn amac, birinci snfa ayrlan ve birinci snf olan hkim ve savclarn ylda bir tbi tutulacaklar incelemeye ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Tespit edilen bu esaslar, birinci snfa ayrlan ve birinci snf olan adl yarg hkim ve Cumhuriyet savclar ile idar yarg hkim ve savclar hakknda uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu lke Karar 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununun 5435 sayl Kanunun 6 nc maddesi ile deiik 15 inci maddesinin ikinci fkras ve ayn Kanunun 16 nc maddesiyle deiik 33 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu lke Kararnda geen;

a) Kurul: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunu,

b) Kanun: 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununu,

c) Hkim, savc: 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununun 3 nc maddesinde tanmlanan hkim ve savclar ifade eder.

Genel kural

MADDE 5 (1) Birinci snfa ayrlan ve birinci snf olan hkim ve savclarn almalar, bu snfa ayrldklar tarihten itibaren ylda bir Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunca deerlendirmeye tbi tutulur.

Deerlendirmenin genel artlar

MADDE 6 (1) Hkim ve savclarn ylda bir tbi tutulduklar incelemeler sonucunda almalarnn baarl saylabilmesi iin;

a) Bu lke Kararnda belirlenen koullar gerekletirmi,

b) Birinci snfa ayrlma niteliklerini yitirmemi,

olmalar gerekir.

Hkim ve savclarn almalarnn deerlendirilmesi esaslar

MADDE 7 (1) Hkim ve savclarn;

a) Ahlak gidileri,

b) Meslek bilgi ve anlaylar,

c) Gayret ve alkanlklar,

d) Grdkleri ilerin birikmesine sebep olup olmadklar,

e) kardklar ilerin miktar ve mahiyetleri,

f) Greve ballklar ve devamlar,

g) st merciler ve mfettilerce haklarnda dzenlenen performans deerlendirme ve gelitirme formlar, hl ktlar ve baar bildirim formlar,

h) Kanun yolu incelemesinden geen ileri,

i) Varsa meslek ve akademik konulardaki faaliyetlerine ilikin dier bilgi ve belgeler,

dikkate alnarak, yllk almalarnn deerlendirilmesi sonucu baar dereceleri tespit edilir.

Baar dereceleri

MADDE 8 (1) Hkim ve savclar ylda bir tbi tutulacaklar incelemeler sonucunda, almalarndaki baar derecelerine gre;

a) A defterinde baarl,

b) B defterinde baarl,

c) C defterinde baarl

eklinde snflandrlr.

(2) nceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn %60n karamayan hkim ve savclarn terfiiden geri braklmalarna Kurulca karar verilebilir.

(3) Birinci snf olan hkim ve savclarn almakta olduklar aylk oranlarna, 2802 sayl Kanunun 5536 sayl Kanunun 2 nci maddesi ile deiik 103 nc maddesi uyarnca, her ylda bir iki puan ilve edilebilmesi iin B ya da C defterinde baarl saylmalar gerekir.

(4) Grev yeri itibariyle Yargtay, Dantay, Blge Adliye ve Blge dare Mahkemelerinden i geirmeleri mmkn olmayan, haklarnda sicil fii dzenlenemeyen ve mfetti hal kd bulunmayan hkim ve savclar A defterinde baarl saylrlar.

A defterinde baarl saylma

MADDE 9 (1) Adl yarg hkimleri:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn %60n karara balayan,

b) Kadastro davalarna bakan hkimlerden, geen yllardan devren gelen ilerin % 30unu dnem iinde gelen ilerin ise % 50sini kardklar takdirde,

c) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarndan;

1. Ar ceza ve ocuk ar ceza mahkemelerinde 900,

2. Asliye hukuk ve aile mahkemelerinde 1500,

3. Asliye ceza ve ocuk mahkemelerinde 1500,

4. Fikr ve sna haklar ceza mahkemelerinde 1200,

5. Sulh hukuk ve sulh ceza mahkemelerinde 1800,

6. Ticaret mahkemelerinde 1200,

7. Fikr ve sna haklar hukuk mahkemelerinde 900,

8. Tketici ve mahkemelerinde 2100,

9. Kadastro mahkemesinde 750,

10. cra ceza ilerinde 4500,

11. cra hukuk ilerinde 2400,

dosyay sonulandrp karara balayanlarn A defterinde baarl olduklarna Kurulca karar verilebilir.

(2) Adl yarg Cumhuriyet savclar:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn %60n karara balayan,

b) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki Cumhuriyet savclklarna geen yllardan devreden ve gelen ilerden 2400 soruturma, 9000 ilmat evrakn sonulandranlarn A defterinde baarl olduklarna Kurulca karar verilebilir.

(3) dar yarg hkim ve savclar:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn % 60n karara balayan,

b) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarndan;

1. dare mahkemelerinde 1200,

2. Vergi mahkemelerinde 1500,

dosyay sonulandrp karara balayanlarn A defterinde baarl olduklarna Kurulca karar verilebilir.

B defterinde baarl saylma

MADDE 10 (1) Adl yarg hkimleri:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn %70ini karara balayan,

b) Kadastro davalarna bakan hkimlerden, geen yllardan devren gelen ilerin % 40n, dnem iinde gelen ilerin ise % 60n kardklar takdirde,

c) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarndan;

1. Ar ceza ve ocuk ar ceza mahkemelerinde 1050,

2. Asliye hukuk ve aile mahkemelerinde 1800,

3. Asliye ceza ve ocuk mahkemelerinde 1800,

4. Fikr ve sna haklar ceza mahkemelerinde 1350,

5. Sulh hukuk ve sulh ceza mahkemelerinde 2100,

6. Ticaret mahkemelerinde 1350,

7. Fikr ve sna haklar hukuk mahkemelerinde 1050,

8. Tketici ve mahkemelerinde 2400,

9. Kadastro mahkemesinde 900,

10. cra ceza ilerinde 6000,

11. cra hukuk ilerinde 2700,

dosyay sonulandrp karara balayan ve baarl saylmak iin gerekli olandan daha stn bir liyakat gsterenlerin, B defterinde baarl olduklarna Kurulca karar verilebilir.

(2) Adl yarg Cumhuriyet savclar:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn %70ini karara balayan,

b) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki Cumhuriyet savclklarna geen yllardan devreden ve gelen ilerden 3000 soruturma, 12.000 ilmat evrakn sonulandran,

c) younluu gerei olarak mnhasran ceza infaz kurumlar ile tutukevlerinde grevlendirilen Cumhuriyet savclarnn, bu grevlerde inceleme dneminin en az yars kadar almalar hlinde, ar ceza Cumhuriyet basavclar tarafndan haklarnda doldurulan baar bildirim formlar, mfetti hl ktlar ile dier bilgi ve belgeler birlikte deerlendirilerek B defterinde baarl olduklarna Kurulca karar verilebilir.

(3) dar yarg hkim ve savclar:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn % 80ini karara balayan,

b) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarndan;

1. dare mahkemelerinde 1500,

2. Vergi mahkemelerinde 1800,

dosyay sonulandrp karara balayan ve baarl saylmak iin gerekli olandan daha stn bir liyakat gsterenlerin, B defterinde baarl olduklarna Kurulca karar verilebilir.

C defterinde baarl saylma

MADDE 11 (1) Adl yarg hkimleri:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn % 80ini karara balayan,

b) Kadastro davalarna bakan hkimlerden, geen yllardan devren gelen ilerin % 50sini, dnem iinde gelen ilerin ise % 70ini kardklar takdirde,

c) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarndan;

1. Ar ceza ve ocuk ar ceza mahkemelerinde 1200,

2. Asliye hukuk ve aile mahkemelerinde 2100,

3. Asliye ceza ve ocuk mahkemelerinde 2100,

4. Fikr ve sna haklar ceza mahkemelerinde 1500,

5. Sulh Hukuk ve Sulh Ceza mahkemelerinde 2400,

6. Ticaret mahkemelerinde 1500,

7. Fikr ve sna haklar hukuk mahkemelerinde 1200,

8. Tketici ve mahkemelerinde 2700,

9. Kadastro mahkemesinde 1050,

10. cra ceza ilerinde 7500,

11. cra hukuk ilerinde 3000,

dosyay sonulandrp karara balayan, Kanunda ve lke Kararlarnda belirlenen nitelikleri veya madd eserleri ile baarl saylmak iin gerekli olandan ok yksek liyakat derecelerine ulatklarna kanaat getirilenlerin C defterinde baarl olduklarna Kurulca karar verilebilir.

(2) Adl yarg Cumhuriyet savclar:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn % 80ini karara balayan,

b) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki Cumhuriyet savclklarna geen yllardan devreden ve gelen ilerden 3600 soruturma, 15.000 ilmat evrakn sonulandran,

c) younluu gerei olarak mnhasran ceza infaz kurumlar ile tutukevlerinde grevlendirilen Cumhuriyet savclarnn, bu grevlerde ykselme sresinin en az yars kadar almalar hlinde, ar ceza Cumhuriyet basavclar tarafndan haklarnda doldurulan baar bildirim formlar, mfetti hl katlar ile dier bilgi ve belgeler birlikte deerlendirilerek C defterinde baarl olduklarna Kurulca karar verilebilir.

(3) dar yarg hkim ve savclar:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn % 90n karara balayan,

b) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarndan;

1. dare mahkemelerinde 1800,

2. Vergi mahkemelerinde 2100,

dosyay sonulandrp karara balayan ve baarl saylmak iin gerekli olandan daha stn bir liyakat gsterenlerin, Kanunda ve lke Kararlarnda belirlenen nitelikleri veya madd eserleri ile baarl saylmak iin gerekli olandan ok yksek liyakat derecelerine ulatklarna kanaat getirilenlerin C defterinde baarl olduklarna Kurulca karar verilebilir.

Ortak hkmler

MADDE 12 (1) yzdelerinin hesaplanmas:

a) nceleme dnemi iinde yetki deiiklii veya grev yeri deiiklii nedeniyle farkl mahkemelerde ya da yerlerde farkl srelerde allmas hlinde, bu mahkemelerin veya yerlerin bir ksmnn i yzdesinin yetersiz olmas durumunda i yzdesi ortalamas, i yzdeleri zerinden deil dnem iinde baklan ve kartlan toplam i saylar esas alnarak hesaplanr.

b) Alt ay veya daha ksa sreli olarak grev yaplan yer ve mahkemelerdeki i yzdeleri baar incelemeleri srasnda aleyhe deerlendirilemez. Alt aydan fazla, bir yldan az allan yer ve mahkemelerdeki i yzdeleri, baar derecelerine gre belirlenen i yzdelerinin 12ye blnmesi ile bulunacak aylk i yzdesinin allan sreyle arplmas sonucunda ortaya kan rakamlar esas alnarak hesaplanr.

c) Grev yaplan mahkemelerdeki veya yerlerdeki srelerin bir yln altna dmesi halinde, her mahkemede ve yerde allan srenin karl olan oranlarda i karmak gerekir. Aylk oranlamaya tabi mahkemelerdeki veya yerlerdeki i yzdesi ortalamasnn hesaplanmasnda ise ncelikle, allan yer ve mahkemelerin toplam sresinin, yer ve mahkeme saysna blnmesi suretiyle ortalama sre belirlenir. Daha sonra, inceleme dneminde baklan ve karlan toplam i saylar esas alnarak bulunacak i yzdesinin, yukardaki usule gre belirlenen ortalama srenin karl olan i yzdesine ulap ulamadna baklr.

d) Soruturma aamasnda uzlama ilemine balanmas durumunda, uzlama ilemi sonulanncaya kadar bu iler baklan toplam i miktarndan dlr.

e) lamat i yzdeleri bildirilirken hrriyeti balayc cezalara ait ilamlarn infazna balanm olmas; para cezalarna ilikin ilamlarn ise ilk taksitinin denmi olmas durumunda bu iler Cumhuriyet savcsnn kard i miktarna dahil edilir.

f) Yakalama emri karlmasndan itibaren bir yl geen dosyalar ile daim arama kararnn verilmesinden itibaren bir yl geen veya er aylk zaman dilimleriyle kez aranmasna ramen phelisi tespit edilemeyen dosyalar i yzdesi hesabnda toplam baklan iten dlr.

g) dari yargda tekemml eden dava dosyalar yelere eitlik esasna gre derhal havale edilir ve yasal zorunluluk olmadka ilk defa adna havale edilen ye tarafndan sonulandrlr.

(2) Hakl nedenler:

Bir inceleme dnemi iinde uzun sreli salk raporu veya doum nedeniyle cretsiz izin alnmas ya da grevli olarak yurt dna gnderilmesi, grevden ayrlmak suretiyle yksek lisans veya doktora renimi yaplmas, tayin ve yetki nedeniyle deiik mahkemelerde allmas, mstemir yetki dnda i karlmas, gelen ve devralnan i saysnn fazlal, yarglamann ve soruturmann zorunlu kld ilemlerin zamannda yaplmamasnn hakl nedenlerden kaynaklanmas gibi sebeplerle yukarda 8, 9, 10 ve 11inci maddelerde belirtilen asgar oranlardan az i karlmas hali Kurulca lehe deerlendirilebilir.

(3) Puan ilvesi ve kesirler;

Kanun yolu incelemesinden geen ileri, performans deerlendirme ve gelitirme formlar ile mfetti hl ktlar dikkate alnarak i yzdelerine Kurulca iki puan ilve edilebilir. yzdesi hesabnda kesirler tam sayya kartlr.

(4) nceleme dnemine ait iler:

a) Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunun incelemelerine esas olan iler; 1 Nisan-31 Mart, 1 Austos-31 Temmuz, 1 Aralk-30 Kasm tarihleri arasnda yl iinde karlan ilerdir.

Birinci snfa ayrlma niteliklerinin yitirilmesi

MADDE 13 (1) Birinci snfa ayrlmay gerektiren niteliklerin yitirilip yitirilmedii, Kanunun Birinci snfa ayrlma koullar balkl 32 nci maddesine ve bu maddeye dayanlarak karlan lke Kararnda tespit edilen esaslara gre belirlenir. Kanun ve lke Kararna gre, aadaki hallerden birinin gereklemesi durumunda, birinci snfa ayrlma niteliklerinin yitirildii sonucuna varlr.

(A) Hkmllk ve kovuturma bakmndan:

a) Meslein vakar ve onuruna dokunan veya kiisel haysiyet ve itibarn kran veya grevle ilgili herhangi bir sutan affa uram olsa bile hkm giymemi olmak,

b) Meslekten karmay, yer deitirmeyi veya ykselmeden geri braklmay gerektiren bir eylem nedeniyle kovuturma altnda bulunmamak,

(B) Disiplin bakmndan:

a) Kanunun 68 inci maddesine gre yer deitirme cezas almam olmak,

b) Kanunun 65, 66 ve 67 nci maddelerinde saylan knama, kademe ilerlemesinin durdurulmas veya derece ykselmesinin durdurulmas cezalarn ayn trden olmasa bile birden fazla almam olmak,

c) Meslekten karmay, yer deitirmeyi veya ykselmeden geri braklmay gerektiren bir eylem nedeniyle disiplin ynnden soruturma altnda bulunmamak,

gerekir.

Yukarda b bendinde saylan cezalardan sadece birinin alnmas hlinde bu cezaya neden olan fiilin nitelii gz nnde tutularak birinci snfa ayrlmann yitirilip yitirilmedii Kurulca takdir edilir.

nceleme usul ve zaman

MADDE 14 (1) Birinci snfa ayrlan ve birinci snf olan hkim ve savclarn baar durumlarnn incelenmesi, Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen dnemler esas alnarak, Nisan, Austos ve Aralk aylarnn son gnlerinden geerli olmak zere Kurulca yaplr.

Kaldrlan hkmler

MADDE 15 (1) 25/6/2009 tarihli ve 27269 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren 26/2/2009 tarihli ve 189/2 sayl Birinci Snf Olan Hkim ve Savclarn almalarnn Deerlendirilmesi Esaslarna likin Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu lke Karar yrrlkten kaldrlmtr.

Geici hkmler

GEC MADDE 1 Bu ilke kararnn 9, 10 ve 11. maddeleri 2011 Austos terfi dneminden itibaren uygulanr.

GEC MADDE 2 Bu ilke kararnn 8. maddesinin ikinci fkrasnda, 9. maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ile ikinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen %60 ibaresi Resm Gazetede yaym tarihinden itibaren 6 ay sre ile %50 olarak uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 Bu lke Karar Resm Gazetede yaym tarihinden itibaren yrrle girer.