24 ubat 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28214

LKE KARARI

Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Bakanlndan:

HKM VE SAVCILARIN DERECE YKSELMES ESASLARINA LKN

HKMLER VE SAVCILAR YKSEK KURULU LKE KARARI

Karar No: 282/1 Karar Tarihi: 30/9/2011

Ama

MADDE 1 (1) Bu lke Kararnn amac, hkim ve savclarn iki ylda bir tbi tutulacaklar derece ykselmesi incelemesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Tespit edilen bu esaslar, derece ykselmesi yapacak adl yarg hkim ve Cumhuriyet savclar ile idar yarg hkim ve savclar hakknda uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu lke Karar 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununun 21 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu lke Kararnda geen;

a) Kurul: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunu,

b) Kanun: 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununu,

c) Hkim, savc: 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununun 3 nc maddesinde tanmlanan hkim ve savclar ifade eder.

Ykselme koullar

MADDE 5 (1) Hkimlik ve savclk mesleinde bulunanlarn derece ykselmelerinin yaplabilmesi iin;

a) Derecesi iinde iki yl bulunmu veya Kanuna gre bulunmu saylmalar,

b) Ykselmesine engel mahkeme hkm veya disiplin cezalarnn bulunmamas,

c) Bu lke Kararnda tespit olunan dier koullar tamalar gerekir.

Bunun dnda meslekte iken meslekleri ile ilgili renim dallarnda doktora yapanlara bir derece ykselmesi uygulanr. Bu uygulamada alt derecede geen sre st derecede gemi saylr. Bu halde, Hkimler ve Savclar Kanununun ykselme derecelerinin tayini ile ilgili 29 uncu maddesi uygulanmaz.

Ykselme esaslar

MADDE 6 (1) Hkim ve savclarn;

a) Ahlak gidileri,

b) Meslek bilgi ve anlaylar,

c) Gayret ve alkanlklar,

d) Grdkleri ilerin birikmesine sebep olup olmadklar,

e) kardklar ilerin miktar ve mahiyetleri,

f) Greve ballklar ve devamlar,

g) st merciler ve mfettilerce haklarnda dzenlenen performans deerlendirme ve gelitirme formlar, hl ktlar ve sicil fileri,

h) Kanun yolu incelemesinden geen ileri,

i) rnek karar ve mtalaalar ve varsa meslek eser ve yazlar ile genel sicil durumlar gz nnde tutularak ykselmeye layk olup olmadklarna karar verilir.

Ykselme dereceleri

MADDE 7 (1) Kurul ykselmeye layk grd hkim ve savclar;

a) Ykselmeye layk,

b) Tercihli ykselmeye layk,

c) Mmtazen ykselmeye layk,

olmak zere ksma ayrr ve birer deftere yazarak kendilerine tebli eder. Bu defter sicil numarasna gre sralanarak Resm Gazetede yaymlanr.

(2) nceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn %60n karamayan hkim ve savclarn terfiden geri braklmalarna Kurulca karar verilebilir.

A defterinde ykselme

MADDE 8 (1) Adl yarg hkimleri:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn birinci, ikinci ve nc blgelerde %60n, drdnc ve beinci blgelerde %50sini karara balayan,

b) Kadastro davalarna bakan hkimlerden, geen yllardan devren gelen ilerin % 30unu dnem iinde gelen ilerin ise % 50sini kardklar takdirde,

c) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarndan;

1. Ar ceza ve ocuk ar ceza mahkemelerinde 400,

2. Asliye hukuk ve aile mahkemelerinde 1000,

3. Asliye ceza ve ocuk mahkemelerinde 1000,

4. Fikr ve sna haklar ceza mahkemelerinde 800,

5. Sulh hukuk ve sulh ceza mahkemelerinde 1200,

6. Ticaret mahkemelerinde 800,

7. Fikr ve sna haklar hukuk mahkemelerinde 600,

8. Tketici ve mahkemelerinde 1400,

9. Kadastro mahkemesinde 500,

10. cra ceza ilerinde 3000,

11. cra hukuk ilerinde 1600,

dosyay sonulandrp karara balayanlarn A defterinde ykseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.

(2) Adl yarg Cumhuriyet savclar:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn birinci, ikinci ve nc blgelerde %60n drdnc ve beinci blgelerde %50sini karara balayan,

b) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki Cumhuriyet savclklarna geen yllardan devreden ve gelen ilerden 1600 soruturma, 6000 ilmat evrakn sonulandranlarn A defterinde ykseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.

(3) dar yarg hkim ve savclar:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn % 60n karara balayan,

b) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarndan;

1. dare mahkemelerinde 800,

2. Vergi mahkemelerinde 1000,

dosyay sonulandrp karara balayanlarn A defterinde ykseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.

B defterinde (tercihli) ykselme

MADDE 9 (1) Adl yarg hkimleri:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn birinci, ikinci ve nc blgelerde %70ini, drdnc ve beinci blgelerde %60n karara balayan,

b) Kadastro davalarna bakan hkimlerden, geen yllardan devren gelen ilerin %40n, dnem iinde gelen ilerin ise %60n kardklar takdirde,

c) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarndan;

1. Ar ceza ve ocuk ar ceza mahkemelerinde 500,

2. Asliye hukuk ve aile mahkemelerinde 1200,

3. Asliye ceza ve ocuk mahkemelerinde 1200,

4. Fikr ve sna haklar ceza mahkemelerinde 900,

5. Sulh hukuk ve sulh ceza mahkemelerinde 1400,

6. Ticaret mahkemelerinde 900,

7. Fikr ve sna haklar hukuk mahkemelerinde 700,

8. Tketici ve mahkemelerinde 1600,

9. Kadastro mahkemesinde 600,

10. cra ceza ilerinde 4000,

11. cra hukuk ilerinde 1800,

dosyay sonulandrp karara balayan ve ykselmek iin gerekli olandan daha stn bir liyakat gsterenlerin, B defterinde ykseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.

(2) Adl yarg Cumhuriyet savclar:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn birinci, ikinci ve nc blgelerde %70ini, drdnc ve beinci blgelerde %60n karara balayan,

b) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki Cumhuriyet savclklarna geen yllardan devreden ve gelen ilerden 2000 soruturma, 8000 ilmat evrakn sonulandran,

c) younluu gerei olarak mnhasran ceza infaz kurumlar ile tutukevlerinde grevlendirilen Cumhuriyet savclarnn, bu grevlerde inceleme dneminin en az yars kadar almalar hlinde, ar ceza Cumhuriyet basavclar tarafndan haklarnda doldurulan sicil fileri, mfetti hl ktlar ile dier bilgi ve belgeler birlikte deerlendirilerek B defterinde ykseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.

(3) dar yarg hkim ve savclar:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn %80ini karara balayan,

b) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarndan;

1. dare mahkemelerinde 1000,

2. Vergi mahkemelerinde 1200,

dosyay sonulandrp karara balayan ve ykselmek iin gerekli olandan daha stn bir liyakat gsterenlerin, B defterinde ykseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.

C defterinde (mmtaz) ykselme

MADDE 10 (1) Adl yarg hkimleri:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn %80ini karara balayan,

b) Kadastro davalarna bakan hkimlerden, geen yllardan devren gelen ilerin %50sini, dnem iinde gelen ilerin ise %70ini kardklar takdirde,

c) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarndan;

1. Ar ceza ve ocuk ar ceza mahkemelerinde 700,

2. Asliye hukuk ve aile mahkemelerinde 1400,

3. Asliye ceza ve ocuk mahkemelerinde 1400,

4. Fikr ve sna haklar ceza mahkemelerinde 1000,

5. Sulh hukuk ve sulh ceza mahkemelerinde 1600,

6. Ticaret mahkemelerinde 1000,

7. Fikr ve sna haklar hukuk mahkemelerinde 800,

8. Tketici ve mahkemelerinde 1800,

9. Kadastro mahkemesinde 700,

10. cra ceza ilerinde 5000,

11. cra hukuk ilerinde 2000,

dosyay sonulandrp karara balayan, Kanunda ve lke Kararlarnda belirlenen nitelikleri veya madd eserleri ile ykselmek iin gerekli olandan ok yksek liyakat derecelerine ulatklarna kanaat getirilenlerin C defterinde ykseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.

(2) Adl yarg Cumhuriyet savclar:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn %80ini karara balayan,

b) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki Cumhuriyet savclklarna geen yllardan devreden ve gelen ilerden 2400 soruturma, 10.000 ilmat evrakn sonulandran,

c) younluu gerei olarak mnhasran ceza infaz kurumlar ile tutukevlerinde grevlendirilen Cumhuriyet savclarnn, bu grevlerde ykselme sresinin en az yars kadar almalar hlinde, ar ceza Cumhuriyet basavclar tarafndan haklarnda doldurulan sicil fileri, mfetti hl ktlar ile dier bilgi ve belgeler birlikte deerlendirilerek C defterinde ykseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.

(3) dar yarg hkim ve savclar:

a) Bir inceleme dnemi iinde geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarnn %90n karara balayan,

b) Emsaline gre ii ok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geen yllardan devreden ve gelen toplam i miktarndan;

1. dare mahkemelerinde 1200,

2. Vergi mahkemelerinde 1400,

dosyay sonulandrp karara balayan ve ykselmek iin gerekli olandan daha stn bir liyakat gsterenlerin, Kanunda ve lke Kararlarnda belirlenen nitelikleri veya madd eserleri ile ykselmek iin gerekli olandan ok yksek liyakat derecelerine ulatklarna kanaat getirilenlerin C defterinde ykseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.

Ortak hkmler

MADDE 11 (1) yzdelerinin hesaplanmas:

a) nceleme dnemi iinde yetki deiiklii veya grev yeri deiiklii nedeniyle farkl mahkemelerde ya da yerlerde farkl srelerde allmas hlinde, bu mahkemelerin veya yerlerin bir ksmnn i yzdesinin yetersiz olmas durumunda i yzdesi ortalamas, i yzdeleri zerinden deil dnem iinde baklan ve kartlan toplam i saylar esas alnarak hesaplanr.

b) Alt ay veya daha ksa sreli olarak grev yaplan yer ve mahkemelerdeki i yzdeleri ykselme incelemeleri srasnda aleyhe deerlendirilmez. Alt aydan fazla, bir yldan az allan yer ve mahkemelerdeki i yzdeleri, ykselme derecelerine gre belirlenen i yzdelerinin 12ye blnmesi ile bulunacak aylk i yzdesinin allan sreyle arplmas sonucunda ortaya kan rakamlar esas alnarak hesaplanr.

c) Grev yaplan mahkemelerdeki veya yerlerdeki srelerin bir yln altna dmesi hlinde, her mahkemede ve yerde allan srenin karl olan oranlarda i karmak gerekir. Aylk oranlamaya tbi mahkemelerdeki veya yerlerdeki i yzdesi ortalamasnn hesaplanmasnda ise ncelikle, allan yer ve mahkemelerin toplam sresinin, yer ve mahkeme saysna blnmesi suretiyle ortalama sre belirlenir. Daha sonra, inceleme dneminde baklan ve karlan toplam i saylar esas alnarak bulunacak i yzdesinin, yukardaki usule gre belirlenen ortalama srenin karl olan i yzdesine ulap ulamadna baklr.

d) Soruturma aamasnda uzlama ilemine balanmas durumunda, uzlama ilemi sonulanncaya kadar bu iler baklan toplam i miktarndan dlr.

e) lamat i yzdeleri bildirilirken hrriyeti balayc cezalara ait ilamlarn infazna balanm olmas; para cezalarna ilikin ilamlarn ise ilk taksitinin denmi olmas durumunda bu iler Cumhuriyet savcsnn kard i miktarna dhil edilir.

f) Yakalama emri karlmasndan itibaren bir yl geen dosyalar ile daim arama kararnn verilmesinden itibaren bir yl geen veya er aylk zaman dilimleriyle kez aranmasna ramen phelisi tespit edilemeyen dosyalar i yzdesi hesabnda toplam baklan iten dlr.

g) dari yargda tekemml eden dava dosyalar yelere eitlik esasna gre derhal havale edilir ve yasal zorunluluk olmadka ilk defa adna havale edilen ye tarafndan sonulandrlr.

(2) Hakl nedenler:

Bir inceleme dnemi iinde uzun sreli salk raporu veya doum nedeniyle cretsiz izin alnmas ya da grevli olarak yurt dna gnderilmesi, grevden ayrlmak suretiyle yksek lisans veya doktora renimi yaplmas, tayin ve yetki nedeniyle deiik mahkemelerde allmas, mstemir yetki dnda i karlmas, gelen ve devralnan i saysnn fazlal, yarglamann ve soruturmann zorunlu kld ilemlerin zamannda yaplmamasnn hakl nedenlerden kaynaklanmas gibi sebeplerle yukarda 7, 8, 9 ve 10uncu maddelerde belirtilen asgar oranlardan az i karlmas hli Kurulca lehe deerlendirilebilir.

(3) Puan ilvesi ve kesirler;

Kanun yolu incelemesinden geen ileri, performans deerlendirme ve gelitirme formlar ile mfetti hl katlar dikkate alnarak i yzdelerine Kurulca iki puan ilve edilebilir. yzdesi hesabnda kesirler tam sayya kartlr.

(4) nceleme dnemine ait iler:

a) Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunun incelemelerine esas olan iler; 1 Nisan-31 Mart, 1 Austos-31 Temmuz, 1 Aralk-30 Kasm tarihleri arasnda iki yl iinde karlan ilerdir.

Disiplin cezalarnn ykselmeye etkisi

MADDE 12 (1) Knama cezas gerektiren fiillerin niteliine gre ykselmeye engel olup olmayaca ve Hkimler ve Savclar Kanununun 29 uncu maddesi gereince ykselme dereceleri belirlenirken hangi deftere geirilecei Kurulca takdir edilir.

ki yllk ykselme sresini doldurmadan derece ykselme incelemesine girenlerin durumu

MADDE 13 (1) Bir yla kadarki hkimlik ve Cumhuriyet savcl dndaki bir hizmetin deerlendirilmesi nedeniyle en az bir yllk hkimlik hizmeti ile derece ykselmesi incelemesine giren hkim ve savclar bu lke Kararnda ngrlen dier artlar tamalar halinde tercihan veya mmtazen ykseltilebilirler.

File ykseltilenler

MADDE 14 (1) Yargtay ve Dantaydan i geirmeleri mmkn olmayan hkim ve savclarn ykseltilmelerinde ilgilinin durumuna gre haklarnda dzenlenen filer ve mfetti hal ktlarndaki bilgiler esas tutularak girebilecekleri defter saptanr.

(2) Grev yeri itibariyle Yargtay, Dantay, Blge Adliye ve Blge dare Mahkemelerinden i geirmeleri mmkn olmayan, haklarnda sicil fii dzenlenemeyen ve mfetti hal kd veya performans deerlendirme ve gelitirme formu bulunmayan hkim ve savclar A defterinde ykseltilirler.

Kademe ilerlemesi yapamayanlarn durumu

MADDE 15 (1) Bulunduu derecenin birinci kademesinde bir yl alp veya alm saylp da kademe ilerlemesine layk grlmeyenler bir yl sonra yeniden kademe ilerlemesi iin incelemeye tabi tutulurlar.

Listelerin yaym ve listelere giremeyecek olanlar

MADDE 16 (1) Listelerin Yaym:

a) Hkimler ve savclardan derece ykselme sresini bitiren, haklarnda ykselmeye engel mahkeme hkm veya yetkili mercice verilmi disiplin karar bulunmayanlarn adlarn gsteren listeler, Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunca hazrlanarak yln Nisan, Austos ve Aralk aylar ierisinde Resm Gazetede yaymlanr.

b) Bu listede adlar bulunmayanlar Hkimler ve Savclar Kanununun 22 nci maddesine gre, listelerin Resm Gazetede yaym tarihinden itibaren 30 gn iinde Hkimler ve Savclar Yksek Kuruluna bavurmak suretiyle durumlarnn yeniden incelenmesini isteyebilirler. Yeniden inceleme talebinin Kurulca reddi halinde, bu karar aleyhine tebli tarihinden itibaren on gn ierisinde itiraz edebilirler.

(2) Listelere Giremeyecek Olanlar:

a) Derece ykselmesini durdurma cezas alanlar, cezann kesinlemesini izleyen derece ykselmesi incelemesi tarihinden itibaren iki yl sre ile,

b) Yer deitirme cezas alm olanlar cezann kesinlemesini izleyen derece ykselme incelemesi tarihinden itibaren iki yl sre ile,

c) Meslekten karmay gerektirmeyecek ekilde kasti bir su nedeniyle hapis veya greviyle ilgili bir sutan dolay adl para cezasna mahkum olanlar veya bir derecedeki iki veya bir snfta defa knama cezasna urayanlar, cezann kesinlemesini izleyen derece ykselmesi incelemesi tarihinden itibaren bir yl sre ile,

d) Kademe ilerlemesini durdurma cezas alanlar, cezann kesinlemesini izleyen derece ykselmesi incelemesi tarihinden itibaren bir yl sre ile,

Derece incelemesi listesine dahil edilemezler. Yukarda saylan cezalar kademe ilerlemesi dneminde kesinlemi ve uygulanm ise derece ykselmesi incelemesi srasnda bir daha dikkate alnmazlar.

(3) Yukarda a, b, c ve d bentlerinde belirtilen cezalar, ayn sebepten dolay alnsa bile ayr ayr uygulamas yaplr.

(4) a, b, c ve d bentlerinde belirtilen cezalarn birinci derecenin kademelerinde alnmas hlinde cezann kesinlemesini izleyen kademe ilerlemesi incelemesi tarihinden itibaren ngrlen srenin sonuna kadar incelemeye tbi tutulmazlar.

nceleme usul ve zaman

MADDE 17 (1) Derece ykselmesi 16 nc madde gereince dzenlenip Resm Gazetede yaymlanan listeye gre her yln Nisan, Austos ve Aralk aylarnn son gnlerinden geerli olmak zere yaplr.

Derece ykselmesi incelemesi srasnda;

a) lgilinin ak ve gizli sicilleri,

b) Hkim ve savclar iin Kanunun 23 nc maddesine gre dzenlenen sicil fileri,

c) O devre iinde tefti grenlerin mfetti hal ktlar, performans deerlendirme ve gelitirme formlar, denetim raporlar ve kanun yolu tespit formlar,

d) Derece ilerlemesine ait devre iinde karlan iler ile kanun yolu incelemesinden geen ileri,

e) Varsa soruturma ve kovuturma dosyalar ile tm bilgi ve belgeler,

Kurulun incelemesine sunulur.

Kaldrlan hkmler

MADDE 18 (1) 1/5/1983 tarihli ve 18034 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren 07.04.1983 tarihli ve 2 sayl Adl Yarg Hkim ve Cumhuriyet Savclar ile dar Yarg Hkim ve Savclar Hakknda 2802 Sayl Hkimler ve Savclar Kanununun 21 ve 118 inci maddeleri uyarnca tespit edilen Derece Ykselmesi Esaslarna likin Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu lke Karar yrrlkten kaldrlmtr.

Geici hkmler

GEC MADDE 1 (1) Bu ilke kararnn 8, 9 ve 10 uncu maddeleri 2011 Austos terfi dneminden itibaren uygulanr.

GEC MADDE 2 (1) Bu ilke kararnn 7 nci maddesinin ikinci fkrasnda, 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ile ikinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen %60 ibaresi Resm Gazetede yaym tarihinden itibaren 6 ay sre ile %50 olarak uygulanr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu ilke karar Resm Gazetede yaym tarihinden itibaren yrrle girer.