24 ubat 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28214

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

MLL SAVUNMA BAKANLII, GENELKURMAY BAKANLII VE KUVVET
KOMUTANLIKLARINDA G
REVL DEVLET MEMURLARININ YER

DETRME SURETYLE ATANMALARINA LKN

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Savunma Bakanl, Genelkurmay Bakanl ve Kuvvet Komutanlklarnda Grevli Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmeliin 11 inci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

(4) Asaleti onaylanan memurun einin vefat etmesi halinde, bulunduu yerden baka bir yere atama talebinde bulunanlarn atamalar, ncelikle bal bulunduu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmamas halinde ise Mill Savunma Bakanl, Genelkurmay Bakanl ve kuvvet komutanlklarna bal birlik, kurum ve kurulularna, 8 inci maddede belirtilen atama dnemlerine tabi tutulmakszn yaplabilir.

(5) Ei kamu grevlisi olan Devlet memurlarnn elerinin emekliye ayrlmas ve bulunduu yerden baka yerlerde ikamet etmeleri halinde, durumlarn belgelendirmek ve asaletleri onaylanm olmak kaydyla, atama talebinde bulunanlarn atamalar, ncelikle bal bulunduu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmamas halinde ise Mill Savunma Bakanl, Genelkurmay Bakanl ve kuvvet komutanlklarna bal birlik, kurum ve kurulularna 8 inci maddede belirtilen atama dnemlerine tabi tutulmakszn yaplabilir.

MADDE 2- Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3- Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/2/2010

27505

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

18/3/2011

27878

2

2/7/2011

27982