24 Şubat 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28214

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   23 Şubat 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-1396

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Şubat 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         23 Şubat 2012

       B.01.0.KKB.01-06-52-116

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23/2/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-1396 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Şubat 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI