23 Şubat 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28213

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   22 Şubat 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-1377

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             TÜRKSOY Üyesi Kültür Bakanları Daimi Konsey Toplantısına katılmak üzere; 23 Şubat 2012 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         22 Şubat 2012

       B.01.0.KKB.01-06-51-115

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 22/2/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-1377 sayılı yazınız.

             TÜRKSOY Üyesi Kültür Bakanları Daimi Konsey Toplantısına katılmak üzere, 23 Şubat 2012 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI