23 Şubat 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28213

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   22 Şubat 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-1376

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             G-20 Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere; 23 Şubat 2012 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         22 Şubat 2012

       B.01.0.KKB.01-06-50-114

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 22/2/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-1376 sayılı yazınız.

             G-20 Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 23 Şubat 2012 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI