7 Şubat 2012 Tarihli ve 28197 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Durmuş GÜNAY’ın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2012/6)

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ş.Tufan BUZPINAR’ın Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2012/7)

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H.Beril DEDEOĞLU’nun Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2012/8)

 

SINIR TESPİT KARARLARI

—  Sınır Tespitine Dair Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

—  Şeker Kurumu Personel Yönetmeliği

—  Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Aksaray Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Gazikent Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencileri Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Elektrik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/2)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/2/2012 Tarihli ve 2012/16 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/2/2012 Tarihli ve 2012/17 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/89, K: 2011/40 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/28, K: 2011/139 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 12/5/1982 Tarihli ve 2670 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/71, K: 2011/143 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/114, K: 2011/148 Sayılı Kararı (25/10/1963 Tarihli ve 353 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 19/6/2010 Tarihli ve 6000 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/11, K: 2011/151 Sayılı Kararı (26/5/2005 Tarihli ve 5355 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/12/2005 Tarihli ve 5445 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/26, K: 2011/161 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/6/2009 Tarihli ve 5917 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/113, K: 2011/164 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2005 Tarihli ve 5371 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/17, K: 2011/171 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlanlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri