7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2011 tarihli ve 28004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders kaydını mazereti nedeniyle belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, geç kayıt ücretini ödemek koşuluyla akademik takvimde belirtilen ders ekleme/bırakma süresi içinde geç kayıt yaptırabilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, bir sonraki yarıyıl başında kaydını yenileyebilir. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı yarıyılda kaybettiği süre, öğrenim süresinden sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/7/2011

28004

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/11/2011

28128

2-

12/1/2012

28171