7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                             6 Şubat 2012

    B.02.0.PPG.0.12-305-944

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Şubat 2012 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   6 Şubat 2012

        B.01.0.KKB.01-06-41-90

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 6/2/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-944 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Şubat 2012 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI