7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

SINIR TESPİT KARARLARI

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/108

1- Konya İli Ereğli İlçesi Merkez Bucağına bağlı Belkaya Belediyesi ile Emirgazi İlçesi Gölören Bucağına bağlı Demirci Belediyesi arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“Emirgazi-Belkaya Demirci ortak sınırı olan Kocakaş (halk arasında Arasırt) Tepesinden başlayarak (X=4209730, Y=578525), buradan düz bir hatla güneydoğu istikametinde bulunan 1113 rakımlı (Kuşlukarkacı) tepeye (X=4208760, Y=581845), buradan Büyükeğim Yaylasını Balcı Yaylasına birleştiren yol ile Küçükeğim Yaylasından gelen yolun (güneybatıda) kesişim noktasına (X=4207400, Y=582850), buradan Ereğli Belkaya Kasabası ile Niğde Obruk Köyü iki il arası sınırı belirleyen 19/12/1963 tarih ve 2276 sayılı kararnamede geçen Sarıtuzla noktası istikametine doğru düz bir hatla Hasan Hoca Yaylasından Topluca Yaylasına giden yolu kesen (Sarıtuzla noktasının 250 metre batısında) ve beton kazıkla belirlenen (X=4206825, Y=585975) noktaya, buradan yine Bekir Yaylasından Obruk Köyüne giden kararnamede Çukurin (haritada Kör Tepe veya Kötününönü Tepesi) olarak belirtilen tepenin 250 metre kuzey batısında yola çekilen ve beton kazıkla belirlenen (X=4208300, Y=588050) noktaya (Sarıtuzla mevkiinden Kör Tepeye kadar ve Konya-Niğde il sınırını teşkil eden kesimde bu iki il sınırından Emirgazi istikametine doğru sınıra paralel 250 metrelik koridorla üçgen alana bağlantı sağlayacak şekilde), buradan Büyük Yaylayı Müderris Yaylası içerisinden geçerek E 90 devlet yoluna birleştiren tarla yolu üzerinde Büyükyayla-Obruk Köyü yolu kesişim noktasından itibaren doğu yönünde 500 metre mesafede (X=4209700, Y=590400) beton kazıkla belirlenen noktaya, buradan düz bir hatla Ankara-Adana E 90 karayolu ile Niğde-Ankara asfaltının kesiştiği, aynı zamanda Ereğli Belkaya ile Aksaray-Akçakent Köyü iki il arası sınırı belirleyen 28/10/1954 tarih, 27242 sayılı kararnamede geçen Çakıllı Han Harabesine çekilen noktada son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2- Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3- Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

6/2/2012

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/109

1- Samsun İli Tekkeköy İlçesi Merkez Bucağına bağlı Gökçedere ve Çayırçökek Köyü ile Asarcık İlçesi Merkez Bucağına bağlı Arıcak ve Yaylaköy Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere;

a) Asarcık İlçesi Arıcak Köyü ile Tekkeköy İlçesi Çayırçökek Köyü sınırı:

Kuzey batıda Kötekli Deresi ile Abdal Irmağının birleştiği yerden (Y=279013.557, X=4551416.849) başlayarak, buradan Abdal Irmağını akış istikametinde (Al: Y=279206.328, X=4551059.807), (A2: Y=279436.591, X=4550993.302), (A3: Y=279390.206, X=4550850.687), (A4: Y=279751.904, X=4550786.487), (A5: X=279606.193, Y=4550438.065), (A6: Y=280017.845, X=4550684.817), (A7: Y=280154.202, X=4550525.022), (A8: Y=280089.828, X=4550165.604), noktalarını takip ederek Abdal Irmağının Corcor Deresi (mahalli ismi) ile birleştiği yerde (Y=280353.976, X=4549660.542) son bulan hattın batısı Ancak Köyü ve doğusu Çayırçökek Köyü;

b) Asarcık İlçesi Arıcak Köyü ile Tekkeköy İlçesi Gökçedere Köyü sınırı:

Abdal Irmağının Corcor Deresi (mahalli ismi) ile birleştiği yerden (Y=280353.976, X=4549660.542) başlayarak, buradan Abdal Irmağını akış istikametinde (A9: Y=280828.547, X=4549416.014), (A10: Y=280855.446, X=4549141.128), (A11: Y=280749.092, X=4548876.398) noktalarını takip ederek Yayla Deresi ile Abdal Irmağının birleştiği yerde (Y=281088.55, X=4548736.50) son bulan hattın batısı Arıcak Köyü ve doğusu Gökçedere Köyü;

c) Asarcık İlçesi Yaylaköy Köyü ile Tekkeköy İlçesi Gökçedere Köyü sınırı:

Yayla Deresi ile Abdal Irmağının birleştiği yerden (Y=281088.55, X=4548736.50) başlayarak, buradan Abdal Irmağını akış istikametinde (Al2: Y=281365.000, X=4548718.104), (A13: Y=281217.478, X=4548092.721), (A14: Y=281486.288, X=4547790.755) noktalarını takip ederek Karadere ile Abdal Irmağının birleştiği yerde (Y=281283.469, X=4547204.778) son bulan hattın doğusu Gökçedere Köyü ve batısı ise Yayla Köyü;

olarak belirlenmesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2- Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3- Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

6/2/2012

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/110

1- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Merkez Bucağına bağlı Koçlu Köyü ile Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Merkez Bucağına bağlı Hürriyet Köyü arasında kalan iki il arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“Batıdan başlayarak doğuya doğru 824 rakımlı Yüceburun Tepesinden (sağa değeri 355725, yukarı değeri 4132250) başlayarak, buradan güneydoğuya doğru Sarıboğsak Deresi ile Payamlı Derenin birleştiği yere çekilen düz hat (sağa değeri 357000, yukarı değeri 4131800), buradan kuzeye doğru Hacıköse Kuyusuna çekilen düz hat (sağa değeri 357572, yukarı değeri 4133250), buradan da kuzeye doğru 931 rakımlı Kılıçziyaret Tepesine çekilen düz hat (sağa değeri 357800, yukarı değeri 4134175), buradan da doğuya doğru 984.5 rakımlı Zavrak Sırtına (sağa değeri 360375, yukarı değeri 4134150) çekilen ve bu noktada son bulan düz hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2- Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3- Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

6/2/2012

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/111

1- Bolu İli Mengen İlçesi ile Karabük İli Yenice İlçesi arasında kalan iki il arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“1988 yılı kararnamesinde belirtilen Y10 (Y=425359,24-X=4540642,88) nolu noktadan başlayarak, buradan kuzey doğu yönünde sırtı takiben A1 (Y=425283,279-X=4540995,805) nolu noktaya, oradan sırtı ve boyunu takiben A2 (Y=425115,187-X=4541444,760) nolu noktaya, buradan kuzey yönünde sırt boyun noktasına ulaşılarak A3 (Y=425126,681-X=4541671,574) nolu kuru dere başlangıcına, buradan kuru dere yatağını suyun akışı yönünde takiben A4 (Y=424709,494-X=4542217,242) kuru derelerin birleşme noktasına, buradan suyun akış istikametini takiben A5 (Y=423870,312-X=4542762,994) kuru dere birleşme noktasına, buradan kuzey yönünde sırtı takiben A6 (Y=423566,462-X=4543505,187) 1053 rakımlı Cevizliağılbaşı Tepeye, buradan sırtı doğu yönünde takiben A7 (Y=423811,446-X=4543629,756) nolu isimsiz tepeye, oradan Meşeliburun Sırtını kuzey batı yönünde takiben A8 (Y=423333,443-X=4544595,937) nolu sırtın patika yolu kestiği noktaya, oradan kuzey batı yönünde A9 (Y=423036,853-X=4544668,736) nolu noktaya, buradan Meşeliburun Sırtını takiben A10 (Y=422368,179-X=4545073,176) nolu noktaya, buradan Girençatı Deresi ile sırtın birleştiği noktanın bulunduğu A11 (Y=422256,750-X=4545035,617) nolu noktada son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2- Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3- Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

6/2/2012

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı