7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   6/2/2012

KARAR NO        :   2012/17

KONU                  :   Maliye Hazinesine ait bazı taşınmazların

                                  özelleştirme kapsam ve programına alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/1/2012 tarih ve 444 sayılı yazısına istinaden;

1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait;

• Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu köyü 1427 no.lu ve 384 m² yüzölçümlü parselin,

• Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu köyü 1449 no.lu ve 576 m² yüzölçümlü parselin,

• Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu köyü 1464 no.lu ve 444 m² yüzölçümlü parselin,

• Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu köyü 1466 no.lu ve 924 m² yüzölçümlü parselin,

• Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu köyü 1559 no.lu ve 372 m² yüzölçümlü parselin

özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış ve/veya işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2015’e kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.