3 Şubat 2012 Tarihli ve 28193 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6272        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma ile 22 Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşmaya Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Rize Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Rize Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/8)

—  2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/10, K: 2009/68 Sayılı Kararı (10/12/2003 Tarihli ve 5018 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


3/2/2012 tarihli ve 28193 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.