1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28191

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 339)

MADDE 1 ‒ 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin ekinde yer alan EK:4 ve EK:5, bu Genel Tebliğin EK-1’inde yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

“(EK:4)

KONUTLARDA OTURANLARCA KARŞILANACAK GİDERLER

 

Sıra No

Gider

1

Kırılan camların yenilenmesi,

2

Kapı, pencere ve camların bakım ve onarımı (kapı ve pencere kolları, fitilleri ve kilitlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi),

3

Süpürgelik ve alınlıkların onarımı,

4

Gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolabı türü ahşap malzemelerin onarımı,

5

Mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin bakım ve onarımı,

6

Kornejlerin bakım, onarım ve yenilenmesi,

7

Zemin ve duvar seramik kaplamalarının onarımı,

8

PVC ve ahşap zemin döşemelerinin bakım ve onarımı,

9

Tuvalet taşının (alaturka ve alafranga) onarımı,

10

Taharet musluğu ve borusunun bakım, onarım ve yenilenmesi,

11

Klozet kapağının bakım, onarım ve yenilenmesi,

12

Rezervuar-sifon bakım, onarım ve yenilenmesi,

13

Su tesisatının bakımı,

14

Lavabo onarımı,

15

Lavabo sifonlarının bakım, onarım ve yenilenmesi,

16

Duş teknesi ve küvet onarımı,

17

Duşakabin bakım ve onarımı,

18

Banyo-lavabo/evye bataryalarının bakımı, onarımı ve arızalı olanların değiştirilmesi,

19

Çamaşır-bulaşık makinesi muslukları ve tekli muslukların bakımı-onarımı ve değiştirilmesi,

2

 

Duş spirali ve duş ahizesinin bakım, onarım ve yenilenmesi,

21

Kombi, termosifon, şofben, banyo kazanı bakım ve onarımı,

22

Elektrik tesisatının bakımı,

23

Lamba anahtarları, priz grupları, sigorta ve lamba duylarının bakım, onarım ve yenilenmesi,

24

Kapı zili bakım, onarım ve yenilenmesi,

25

Aspiratör bakım ve onarımı,

26

Boya ve badana yapılması (kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılanlar hariç olmak üzere),

27

Konutların aydınlatma, elektrik, su ve gaz giderleri,

28

Binalara ait ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su ve gaz, otomat vb. giderleri,

29

Binalara ait ortak kullanım alanlarının ve malzemelerinin bakım ve onarım giderleri,

30

Binaların kanalizasyon hatlarının bakımı ve tıkalı hatların açtırılması,

31

Hidrofor ve tesisatının bakım ve onarımları,

32

Asansör bakımı (periyodik bakım giderleri) ve küçük onarımı,

33

Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksiklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar,

34

Elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının bakım ve onarımları,

35

Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin; basınç testleri, baca gazı analizleri, küçük onarımları ile brülör bakım ve onarımları,

36

Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin ömrünün uzatılması ve korunması maksadıyla kimyasal ve koruyucu malzemenin temini,

37

Boylerlerin bakım ve onarımları,

38

Sığınak ve eşya depolarının bakım ve onarımları,

39

Güvenliğinin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine ait konutlarda bulunan çevre emniyeti kamera sisteminin bakım ve onarımı,

40

Çatı arası temizliklerinin yapılması,

41

Baca temizliği yapılması.

 

“(EK:5)

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA KARŞILANACAK GİDERLER

 

Sıra No

Gider

Kullanım Ömrü

1

Kullanım ömrünü tamamlamış kapı ve pencere doğramalarının değiştirilmesi

 

a. Ahşap kapı

20 yıl

b. PVC kapı

25 yıl

c. Ahşap pencere

20 yıl

ç. PVC pencere

25 yıl

d. Alüminyum kapı ve pencere

e. Çelik kapı (dış kapı)

20 yıl

25 yıl

2

Kullanım ömrünü tamamlamış gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolaplarının yenilenmesi

20 yıl

3

Kullanım ömrünü tamamlamış mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin yenilenmesi

 

a. Mutfak dolabı

10 yıl

b. Mutfak tezgahı (mermer)

10 yıl

c. Mutfak tezgahı (laminat)

10 yıl

ç. Seramik evye

10 yıl

d. Çelik evye

e. Mutfak tezgahı (mermerit)

10 yıl

10 yıl

4

Kullanım ömrünü tamamlamış zemin ve duvar seramik kaplamalarının yenilenmesi

20 yıl

5

Kullanım ömrünü tamamlamış zemin döşemeleri ve süpürgeliklerin yenilenmesi

 

a. Ahşap (rabıta, masif, lamine)

20 yıl

b. Marley

15 yıl

c. PVC esaslı laminat

15 yıl

6

Kullanım ömrünü tamamlamış tuvalet taşının (alafranga-alaturka) yenilenmesi

20 yıl

7

Esaslı pis su gider tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

_

8

Esaslı temiz su tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

_

9

Kullanım ömrünü tamamlamış lavabonun yenilenmesi

20 yıl

10

Kullanım ömrünü tamamlamış duş teknesi ve küvet yenilenmesi

 

a. Duş teknesi

15 yıl

b. Banyo küveti

c. Duşakabin

ç. Banyo dolabı

15 yıl

15 yıl

10 yıl

11

Kullanım ömrünü tamamlamış banyo-lavabo/evye bataryası yenilenmesi

15 yıl

12

Kullanım ömrünü tamamlamış termosifon-şofben, kombi ve banyo kazanı yenilenmesi

a. Termosifon

b. Şofben

c. Banyo kazanı

d. Kombi

 

 

10 yıl

10 yıl

10 yıl

15 yıl

13

Esaslı elektrik tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

_

14

Kullanım ömrünü tamamlamış fırın üstü aspiratörün yenilenmesi

10 yıl

15

Konutların her personele ilk tahsis edildiğinde boya ve badanasının standarda göre ve 3 yılda bir kireç badana, 5 yılda bir boya (yağlı boya, plastik boya gibi) yapılması

_

16

Binalara ait çatı onarımları (izolasyon ve oluklar dahil)

10 yıl

17

Binaların mevcut durumuna uygun dış cephe onarımları ve boyası

10 yıl

18

Kanalizasyon hatlarının onarımları ve yenilenmesi

_

19

Kullanım ömrünü tamamlamış hidrofor ve tesisatının yenilenmesi

20 yıl

20

Asansörün kumanda panosu, makine motor grubu, taşıma sistemi, kabin tesisatı ile kuyu içi tesisatı gibi ana parçalarının değiştirilmesi ve asansörün emniyetli kullanım standartlarının artmasına ilişkin yapılacak lüks sayılmayan ilave tertibatının eklenmesi

_

21

Daire duvarlarına dıştan veya içten ısı yalıtımının yapılması

Bir defaya mahsus yapılacaktır

22

Eşanjörlerin bakımı, onarımı ve yenilenmesi

_

23

Güvenliğin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine ait konutlarda, çevre emniyeti kamera sisteminin yenilenmesi,

7 yıl

24

Kalorifer kazanları ve tesisatı ile ısıtma sistemine ait ana parçaların (kazan, brülör, otomatik kontrol panelleri, sirkülasyon pompaları, kalorifer boruları, radyotörler vb.) yenilenmesi

_

25

Esaslı onarımlar esnasında oluşan hasarların giderilmesi

_

26

Kullanım özelliğini kaybetmiş boylerlerin yenilenmesi

_

27

Kullanım özelliğini kaybetmiş elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının yenilenmesi

10 yıl

 

NOT

 

1- Malzemeler kullanım ömürleri sonunda yapılacak incelemeler neticesinde teknik personel tarafından tanzim edilecek rapora göre değiştirilir veya kullanıma devam edilir.

2- Kullanım ömrünü tamamlamış sorunlu malzemeler kullanıcı hatasından kaynaklanmaması ve yetkili personel tarafından teknik rapor düzenlenmesi şartıyla kamu idareleri sorumluluğunda onarılır veya değiştirilir.

3- Değiştirilecek ya da kullanılacak malzemenin yerine aynı malzemenin kullanılması esastır. Malzemenin üretimden kalkması ve maliyet etkinlik açısından uygun olması durumunda teknik raporda belirtilen malzeme kullanılır.

4-Listede bulunmayan ancak, aynı maksatla kullanılan farklı özellikteki malzemelerin kullanım ömürleri, listede belirtilen malzemeler baz alınarak belirlenir.

5- Doğal afetler sonucunda (deprem, sel, fırtına vb.) veya kullanıcı hatası olmayan başka sebeplerle oluşan malzeme hasarları teknik personelin tanzim edeceği rapora göre değiştirilir.

6- EK:5’teki listede yer almayan bakım, onarım ve yenileme giderleri konutlarda oturanlarca karşılanır.

7- Kamu kurum ve kuruluşları sorumluluğunda bulunan EK:5’teki listede yer alan ana malzemelerden daha önce mevcudu bulunmayanlar teknik personel tarafından düzenlenecek teknik rapor ile konut envanterine dahil edilir ve bu tarihten sonra kullanım ömürleri başlatılır.”