31 Ocak 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28190

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN

NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2012/2)

BRNC BLM

Genel Bilgi ve lemler

Mevcut nlem ve soruturma

MADDE 1 (1) 8/7/2006 tarihli ve 26222 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2006/17 sayl Tebli (2006/17 sayl Tebli) ile in Halk Cumhuriyeti (HC) ve Endonezya meneli 4412.99.00.00.00, 4412.29.80.00.00, 4412.92.99.00.00 ve 4412.99.80.00.00 gmrk tarife istatistik pozisyonlar (GTP) altnda kaytl lamine parkelerin ithalinde dampinge kar nlem yrrle konulmutur.

(2) HC ve Endonezya meneli bahse konu lamine parkelere ynelik meri nlemin yrrlk sresinin bitiminden nce, 24/12/2010 tarihli ve 27795 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2010/30 sayl Tebli (2010/30 sayl Tebli) ile yerli retim dalnn nleme konu rn ve lkeler kapsamnda bir nihai gzden geirme soruturmas almas talebinde bulunabilecei ilan edilmitir.

(3) Yerli retim daln temsilen Parke-Tek Parke Sanayi ve Ticaret A.. (Parke-Tek A..) nihai gzden geirme soruturmas almas iin Bakanlmza bavuruda bulunmu, bavuru Karabacak Parke-Kereste malat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. tarafndan desteklenmitir. 2/6/2011 tarihli ve 27952 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2011/9 sayl Tebli (2011/9 sayl Tebli) ile alan nihai gzden geirme soruturmas T.C. Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlerek tamamlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde yrtlen nihai gzden geirme soruturmasnn sonularn iermektedir.

Yerli retim dalnn temsil nitelii

MADDE 3 (1) Ynetmeliin 20 nci maddesi uyarnca bavuru, yerli retim dal adna yaplm ve bu balamda bavuruda bulunan reticinin yerli retim daln temsil niteliini haiz olduu anlalmtr. Soruturma esnasnda bu tespiti deitirecek herhangi bir bilgi alnmamtr.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi ve bilgilerin deerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma almasn mteakip, sz konusu rnn yerli reticilerine, Bakanlka tespit edilen ithalatlarna, HCde ve Endonezyada yerleik rnn bilinen ihracatlarna ve dier btn ihracatlarn da bilgilendirilmesi iin HC ile Endonezya Ankara Bykeliliklerine ilgili soru formlar, bavurunun gizli olmayan zeti ve soruturma al Tebliine ulamalarn temin etmek iin soruturma alna ilikin bildirimde bulunulmutur.

(2) Taraflarn soru formunu yantlamalar iin posta sresi dahil 37 gn sre tannmtr. Taraflarn sre uzatm ynndeki makul talepleri karlanmtr.

(3) Yerli retim dal, soruturma sresi boyunca Bakanlmz ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgileri temin etmitir.

(4) thalat soru formunu doldurmalar iin kendilerine soruturma alna ilikin bildirimde bulunulan 16 ithalat firmann 10undan yant alnmtr.

(5) te yandan soruturmaya tabi lke olan HCde ve Endonezyada yerleik retici/ihracat firmalardan soru formlarna ynelik herhangi bir yant alnmamtr.

(6) Soruturmaya ilikin tespit ve bilgileri ieren Nihai Bildirim ilgili taraflarn bilgisine sunulmutur. Nihai Bildirime ilikin hibir retici/ihracat ve ithalat firmadan gr gelmemitir.

(7) Taraflarn soruturma boyunca ortaya koyduu tm bilgi, belge ve grler incelenmi, mezkr grlerden mevzuat kapsamnda deerlendirilebilecek olanlarna bu raporun ilgili blmlerinde deinilmitir. Ayrca, ilgili taraflardan alnan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nshalar talep eden btn ilgili taraflarn bilgisine sunulmak zere hazr tutulmutur.

Yerinde dorulama soruturmas

MADDE 5 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde yerli retici Parke-Tek A.. firmasnn Dzcedeki retim tesislerinde yerinde dorulama gerekletirilmitir.

Gzden geirme dnemi

MADDE 6 (1) nlemin yrrlkten kalkmas durumunda, dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadnn deerlendirilmesine esas tekil etmek zere, 1/1/200831/12/2010 tarihleri aras gzden geirme dnemi olarak alnmtr.

KNC BLM

Soruturma Konusu rn ve Benzer rn

Soruturma konusu rn ve benzer rn

MADDE 7 (1) Soruturma konusu rn, HC ve Endonezya meneli 4418.72.00.00.00 GTP altnda dierleri tarifesinde yer alan lamine parkelerdir.

(2) Lamine parkeler, ofis, konut, i yeri vb. kapal mekanlarda yer demesi olarak kullanlan, st kat genellikle sert aatan, orta ve alt katlar ise yumuak aalardan mamul panellerden oluan, her kat lif yn dier kata dik a oluturacak ekilde preslenerek birletirilmi, drt kenarna erkek ve dii zvanalar alm veya birbirine kenetlenebilecek ekilde kilit profil alm, st yzeylerine ya, boya veya UV cila uygulanm, muhtelif erit, boy, kat ve geniliklerde rnlerdir.

(3) Yerli retim dal tarafndan imal edilen lamine parkeler ile soruturma konusu lkeler meneli lamine parkelerin benzer rn olduu tespiti mevcut nleme esas soruturmada (esas soruturma) yaplmtr.

(4) Soruturma esnasnda baz ithalat firmalar, soruturmaya konu GTP altnda kaytl bambu parkelerin soruturma konusu lamine parkeler ile benzer rn olmadn iddia etmitir. Ancak yaplan incelemeler neticesinde fiziksel zellikler, rn eitlilii, kullanm alanlar, tketici alglamas ve datm kanallar bakmndan yerli retici tarafndan retilen rn ile soruturmaya konu lkeler meneli rn arasnda benzer rn tanm asndan ayrm yaratan herhangi bir farklln ortaya ktna ilikin yeni bir bilgiye ulalmam olup, bambu parkelerin de soruturma konusu lamine parkeler kapsamna girdii belirlenmitir.

(5) Soruturma kapsamnda yaplan inceleme sonucunda, soruturma konusu maddenin yukarda belirtilen GTP dnda bir snflandrma altnda ithal edildiine ilikin herhangi bir bilgi edinilmemitir. te yandan, soruturma konusu madde haricinde bir maddenin mezkur GTP altnda ithal edildiine dair bir itirazda da bulunulmamtr.

(6) Bu itibarla, 2006/17 sayl Teblide soruturma konusu rn ve benzer rne ynelik tespitleri deitirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadndan anlan belirlemeler geerliliini srdrmektedir.

(7) Soruturma konusu eya ile ilgili aklamalar genel ierikli olup uygulamaya esas olan GTP ve karl eya tanmdr. Bununla beraber, soruturma konusu eyann Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanmnda yaplacak deiiklikler bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

NC BLM

Dampingin Varl ve Devam

Genel aklamalar

MADDE 8 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu dnemde dampingin devam edip etmedii incelenmitir. nlemin etkisiyle ithalat, st rn gruplarna ve dier lkelere kaym olup, bu nedenle damping marj hesab yaplmamtr.

DRDNC BLM

Maddi Zararn Varl ve Devam

Genel aklamalar

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu dnemde, yerli retim dalnda zarar durumu ve nlemin yrrlkten kalkmas halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelimeler incelenmitir.

Maddenin genel ithalat

MADDE 10 (1) nlem konusu rnn 2008-2010 dneminde Trkiyeye genel ithalat ile HC ve Endonezyadan yaplan ithalatnn incelenmesinde Trkiye statistik Kurumu (TK) verileri kullanlmtr. Bu erevede, lamine parke ithalat 2008 ylnda 881.420 m, 2009 ylnda 562.012 m ve 2010 ylnda ise 792.937 m olarak gereklemitir.

(2) thalat istatistiklerine deer olarak bakldnda ise 2008 yl sonunda 28.658.142 ABD Dolar seviyesindeki ithalat, 2009 ylnda 15.618.951 ABD Dolarna gerilemi, 2010 ylnda ise yeniden 21.583.280 ABD Dolarna ykselmitir.

Maddenin soruturma konusu lkeden ithalat

MADDE 11 (1) Soruturmaya konu HCden gerekleen lamine parke ithalat miktar olarak 2008 ylnda 147.233 m iken 2009da 69.688 mye dm, 2010da ise 109.217 mye ykselmitir. Soruturmaya konu bir dier lke olan Endonezyadan yaplan ithalat miktar ise 2008de 44.976 m iken, 2009da 28.294 mye, 2010da ise 13.312 mye dmtr.

(2) HC ve Endonezya meneli ithalata deer olarak bakldnda ise HCden 2008 ylnda 2.288.646 ABD Dolar seviyesinde olan ithalatn 2009da 1.243.840 ABD Dolar ve 2010da 1.916.522 ABD Dolar olarak gerekletii; Endonezyadan 2008 ylnda 926.912 ABD Dolar olan ithalatn ise 2009da 602.613 ABD Dolar ve 2010da 285.068 ABD Dolar olarak gerekletii grlmektedir.

Soruturma konusu rn ithalatnn tketime gre deiimi

MADDE 12 (1) Soruturma konusu rnn Trkiye toplam tketimi, 2008-2010 dnemi iin ikyeti yerli reticiden temin edilen yurt ii sat miktarlar ile ilgili yllara ait ithalat miktarlarnn toplanmas suretiyle bulunmutur. Bu erevede, 2008 ylnda 100 olan tketim endeksinin 2009 ylnda 72ye dt ancak 2010da tekrar art kaydederek 87ye ykseldii tespit edilmitir.

(2) HCnin, soruturmaya konu lamine parkeler iin Trkiye pazarndan ald pay incelendiinde, 2008 ylnda endeks deeri 100 olan pazar paynn, 2009 ylnda 47ye dt, 2010 ylnda ise 74e ykseldii grlmektedir.

(3) Endonezyann Trkiye pazarndan ald paya bakldnda, 2008 ylnda 100 olan endeks deerinin, 2009 ylnda 63e, 2010da ise 30a dt grlmektedir.

(4) Yerli retim dalnn ise 2008 ylnda 100 olan pazar pay endeks deerinin, 2009 ylnda 106, 2010 ylnda ise 98 olduu tespit edilmitir.

Soruturma konusu rn ithalatnn fiyatlarnn geliimi

MADDE 13 (1) nlem konusu lamine parkelerin Trkiye genel ithalatnn birim fiyat, 2008 ylnda 32,51 ABD Dolar/ m iken, 2009da 27,79 ABD Dolar/ m ve 2010da 27,22 ABD Dolar/ m seviyesinde gzlenmitir.

(2) HCden gerekletirilen ithalatn birim fiyatlar 2008 ylnda 15,54 ABD Dolar/ m, 2009 ylnda 17,85 ABD Dolar/ m ve 2010 ylnda 17,55 ABD Dolar/ m olarak grlmektedir.

(3) Endonezyadan gerekletirilen ithalatn birim fiyatlar 2008 ylnda 20,61 ABD Dolar/ m, 2009 ylnda 21,30 ABD Dolar/ m ve 2010 ylnda ise 21,41 ABD Dolar/ m olarak grlmektedir.

Soruturma konusu ithalatn yerli retim dalnn i piyasa fiyatlar zerindeki etkisi

MADDE 14 (1) nlemin yrrlkten kalkmas durumunda yerli retim dal fiyatlar zerinde oluabilecek muhtemel etkiyi grebilmek amacyla 2008-2010 dnemi iin fiyat krlmas ve fiyat ypranmas hesaplar yaplmtr.

(2) Fiyat krlmas hesabnda, ncelikle nlem konusu rnn dampinge kar nlem hari Trkiye piyasasna giri fiyatlar bulunmutur. Piyasaya giri fiyat iin TKten alnan ithalat istatistiklerinin arlkl ortalama CIF birim fiyat kullanlmtr. CIF birim fiyata %2 gmrk masraflar ve gmrk vergisi eklenerek (lamine parkeler iin %0) nlem konusu ithalatn Trkiyedeki pazara giri fiyatna ulalmtr. Bulunan bu fiyat ile yerli retim dalnn yurt ii sat fiyat karlatrlarak fiyat krlmas hesab yaplmtr. Buna gre, nlem konusu lamine parkeler iin hesaplanan fiyat krlmas oranlar HC iin 2008 ylnda CIF deerin %80i, 2009 ve 2010 yllar iin ise %31i olarak bulunmutur. Endonezya iin ise 2008, 2009 ve 2010 yllar iin fiyat krlmas srasyla CIF deerin %36, % 9 ve % 7si olarak bulunmutur.

(3) Fiyat ypranmas hesabnda yerli retim dalnn i piyasa sat fiyatlarnn reel olarak geliimine baklmtr. Bu anlamda, 2008 ylnda enflasyon etkisinden arndrlm halde 100 olarak kabul edilen birim fiyat endeksinin 2009da 99a ve 2010da 87ye dt tespit edilmitir.

(4) 2008 ylnn son eyreinde meydana gelen ve halen etkisi ksmen devam eden kresel kriz nedeniyle yaanmakta olan talep daralmasnn uluslararas pazarda fiyat baznda rekabeti arttrd ve arttraca deerlendirilmektedir.

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 15 (1) nlem konusu ithalatn yerli retim dal zerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli retim daln temsilen, ikyeti yerli retici firmann verileri dikkate alnmtr. Eilimin salkl bir ekilde incelenmesi amacyla Trk Liras bazndaki veriler, on iki aylk ortalama retici Fiyat Endeksleri (FE) kullanlarak enflasyondan arndrlm hale getirilmitir. Zarar incelemesi 20082010 dnemi iin yaplmtr. 2008 yl baz alnarak veriler endekslenmitir.

a) retim, kapasite ve kapasite kullanm oran

1) Yerli retim dalnn nlem konusu lamine parkelerde 2008 ylnda 100 olan retim miktar endeksi, 2009 ylnda 81e dm, 2010 ylnda ise 90 olarak gereklemitir.

2) Yerli retim dalnn nlem konusu lamine parkelerde kapasitesi ise 2008, 2009 ve 2010 yllarnda 100 olarak gereklemitir. Kapasite kullanm orannn endeks deerine bakldnda ise, 2008 ylnda 100 olan sz konusu deerin, 2009da 81e dt, 2010da ise 90a ykseldii tespit edilmitir.

b) Yurtii satlar ve ihracat

1) Yerli retim dalnn nlem konusu lamine parkelerde yurt ii sat miktar endeksi 2008 ylnda 100 olarak kabul edildiinde, 2009da 76ya dt, 2010da ise 85e kt grlmektedir. Ayn dnem iin yurtii sat hslat reel olarak incelendiinde, 2008 ylnda 100 olan endeks deerinin, 2009da 76ya, 2010da ise 74e dt grlmektedir.

2) hracat miktar endeksinin, 2008 ylnda 100 iken, 2009da 106ya, 2010 ylnda ise 128e kt grlmektedir.

c) Yurtii fiyatlar

1) Yurtii satlarn m bana den birim fiyatlarnn reel endeks deerlerine bakldnda ise 2008 ylnda 100 olarak kabul edilen endeksin 2009 ylnda 99a, 2010 ylnda ise 87ye dt tespit edilmitir.

) Pazar pay

1) Yerli retim dalnn pazar pay endeks deeri 2008 ylnda 100 iken, 2009 ylnda 108e km, ancak 2010 ylnda 98e dmtr.

d) Stoklar

1) Yerli retim dalnn nlem konusu parkelerdeki dnem sonu stok verileri incelendiinde, 2008 ylnda 100 olan stok miktar endeksinin, 2009 ylnda 84e, 2010 ylnda ise 61e dt grlmektedir.

e) stihdam

(1) Yerli retim dalnn nlem konusu lamine parkelerin retiminde alan direkt ii saysnn endeks deeri 2008de 100 iken, 2009da 85e dm, 2010da ise 92ye ykselmitir.

f) cretler

1) Yerli retim dalnn nlem konusu lamine parkelerin retiminde alan iilerin 2008 ylnda 100 olarak kabul edilen aylk giydirilmi reel brt cret endeksi, 2009 ylnda 115e ykselmi, 2010 ylnda ise 99a dmtr.

g) Verimlilik

1) nlem konusu parkelerin retiminde alan iilerin kii bana retimini yanstan verimlilik endeksi 2008 ylnda 100 iken, 2009 ve 2010da srasyla 95 ve 98 olarak gereklemitir.

h) Maliyetler ve krllk

1) Yerli retim dalnn nlem konusu parkelerde yurtii birim ticari maliyet endeksi 2008 ylnda 100 iken 2009da 108e km, 2010da ise 95e gerilemitir.

2) Yerli retim dalnn nlem konusu rnde yurtii satlardan birim karll 2008 ylnda 100 iken, 2009 ve 2010 yllarnda srasyla 74e ve 63e gerilemitir.

i) Nakit ak

1) Yerli retim dalnn nlem konusu lamine parke satndan elde ettii nakit ak (kr+amortisman) endeks olarak 2008 ylnda 100 iken, 2009 ylnda 59a ve 2010da 55e dmtr.

j) Byme

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif bykl 2008 ylnda 100 iken, 2009 ve 2010 yllarnda srasyla 103 ve 101 olarak gereklemitir.

k) Sermaye ve yatrmlar arttrma yetenei

1) Yerli retim dalnn z sermaye endeksi 2008 ylnda 100 iken, 2009 ylnda 115e, 2010 ylnda ise 118e kmtr.

l) Yatrmlarn geri dn

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetleri ile ilgili olarak yatrmlarnn geri dnn yanstan kar/z kaynak oran 2008 ylnda 100 iken, 2009 ylnda 61e ve 2011 ylnda 45e gerilemitir.

Ekonomik gstergelerin deerlendirilmesi

MADDE 16 (1) nlem sonras dnemde sz konusu nlemin etkinliini grebilmek amacyla yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri incelenmitir.Yerli retim dalnn 2008-2010 dnemine ait gstergeleri retim, yurtii satlar, karllk, verimlilik, rn nakit ak gibi faktrlerde olumsuzluklarn nleme ramen devam ettiini gstermektedir. Buna karlk ihracat, istihdam ve kapasite gibi faktrler bakmndan yerli retim dalnn gstergelerinde olumlu ynde bir seyir olduu deerlendirilmektedir.

(2) thalatn seyri ve nlem konusu lkelerdeki kapasite gz nnde bulundurulduunda, mevcut nlemin dampingli ithalat nedeniyle yerli retim dalnn urad zararn ksmen bertaraf edilmesinde etkili olduu ve nlemin kaldrlmas halinde yerli retim dalnn ekonomik gstergelerinde ciddi bozulmalar yaanaca deerlendirilmektedir.

BENC BLM

Dampingin ve Zararn Devam veya Yeniden Oluma htimali

Genel aklamalar

MADDE 17 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingin ve zararn devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad incelenmitir.

Soruturma konusu rnn uluslararas piyasasndaki gelimeler

MADDE 18 (1) Soruturma konusu rnn kresel piyasasndaki gelimeler ve soruturma konusu lkedeki yerleik kapasiteye ilikin inceleme, Uluslararas Ticaret Merkezi (International Trade Center-UTM) verileri kullanlarak yaplmtr. Analizde, UTMde yer alan veriler en detayl 6l bazda olduu iin, lamine parkeleri yanstan 4418.72GTPye ait veriler kullanlmtr.

(2) Dnya lamine parke ihracat 2008de 1,6 milyar ABD Dolar iken, 2010 yl sonunda 1,3 milyar ABD Dolar seviyesindedir.

(3) Dnya lamine parke ihracat, 2008 ylnda 417.389 Ton, 2009 ylnda 355.925 Ton, 2010 ylnda ise 413.325 Ton1dzeyindedir.

(4) Lamine parkelerin dnya birim ihra fiyatlarna bakldnda, 2008 ylnda 3.789 ABD Dolar/Ton olan birim fiyatlarn, 2009 ylnda 3.386 ABD Dolar/Tona, 2010 ylnda ise 3.314 ABD Dolar/Tona geriledii grlmektedir.

Soruturmaya tabi lkelerdeki yerleik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 19 (1) UTM verilerine gre HCnin lamine parkelerde kresel lekte ana tedarikilerden biri olduu grlmektedir. HCnin sz konusu rn grubunda ihracat miktar baznda 2007 ylnda 2.513 Ton iken, bu miktar 2008 ylnda 5.345 Ton, 2009 ylnda 13.790 Ton ve 2010 ylnda ise 36.467 Tona ykselmitir.

(2) Deer baznda HCnin nlem konusu lamine parke ihracat 2008 ylnda 8,6 milyon ABD Dolar iken, 2009da 20 milyon ABD Dolarna, 2010 ylnda ise 61,6 milyon ABD Dolarna ykselmitir.

(3) HCnin nlem konusu lamine parkelerde ihracat birim fiyatlar incelendiinde, 2008-2010 dneminde sz konusu birim fiyatlarn dnya fiyatlarnn olduka altnda olduu gzlenmektedir. Buna gre, 2008de 1.621 ABD Dolar/Ton olan birim fiyat, 2009 ylnda 1.457 ABD Dolar/Ton ve 2010da 1.690 ABD Dolar/Ton seviyesindedir. 2007-2010 aras dnemde ortalama olarak 3.496 ABD Dolar/Ton seviyesinde gzlenen dnya ihracat birim fiyatlaryla karlatrldnda HC meneli lamine parkelerin %45 daha dk birim fiyat seviyelerine sahip olduu grlmektedir.

(4) te yandan, soruturmaya konu HC ve Endonezyann kapasitesinin ne kadar bir blmn Trkiyeye ynelttiini grebilmek amacyla sz konusu lkelerin Trkiyeye olan lamine parke ihracatna baklmtr. TKten elde edilen bilgilere gre HC, 2008 ylnda Trkiyeye 2.288.646 ABD Dolar (CIF) tutarnda lamine parke ihra ederken bu rakam 2009da 1.243.840 ABD Dolarna dm, 2010da ise yeniden ykselerek 1.916.522 ABD Dolarna ulamtr. Miktar olarak bakldnda ise HCden 2008 ylnda 147.233 m lamine parke ithalat yaplrken, bu rakam 2009da 69.688 mye dm, 2010da ise 109.217 mye ykselmitir. Endonezyadan yaplan ithalata ilikin TK verileri deer baznda incelendiinde, ithalatn 2008 ylnda 926.912 ABD Dolar, 2009da 602.613 ABD Dolar ve 2010 ylnda ise 285.068 ABD Dolar deerinde gerekletii grlmektedir. Miktar baznda ise, 2008de 44.976 m olan ithalatn, 2009da ise 28.294 mye, 2010da ise 13.312 mye dt grlmektedir.

Soruturmaya tabi lkelerin belirli lke pazarlarndaki durumu

MADDE 20 (1) HC, pek ok rnde olduu gibi, lamine parkelerde de dk fiyata dayal rekabet stratejisi ile kresel pazarlarda artan bir pazar payna sahip olmutur. UTM verilerine gre HCnin lamine parkeler iin en byk ihra pazarlar olarak ABD, Rusya Federasyonu, Avrupa Birlii (AB), Kanada ve Japonya ne kmaktadr. HC 2010 ylnda, ABDye 29.343 Ton ve Rusya Federasyonuna 1.324 Ton lamine parke ihra etmitir. AB Pazara Giri Veritaban (MADB) verilerine gre ise HCnin AB lkelerine olan ihracat 2008 ylnda 110.581 Ton, 2009 ylnda 79.566 Ton ve 2010 ylnda ise 79.566 Tondur. HC, 2008-2010 aras dnemde ABnin bir numaral tedarikisidir. UTM verileri nda, gerek deer, gerek miktar baznda bir sralama yapldnda AB lkelerinden Polonya, Avusturya, sve, Almanya ve Litvanyadan sonra dnyadaki en byk ihracat HCdir. 2008 ylnda dnya ihracatnn yalnzca %1,3n gerekletiren HC, 2009da bu payn %3,9a, 2010da ise %8,8e karmtr.

(2) MADB verilerine gre Endonezyada HCden sonra ABnin ikinci en byk tedarikisidir. Buna gre, AB lkeleri Endonezyadan 2008 ylnda 17.835 Ton, 2009 ylnda 11.952 Ton, 2010 ylnda ise 12.376 Ton lamine parke ithal etmitir.

(3) Btn bu veriler birlikte deerlendirildiinde, HCnin dnyadaki belli bal ihracatlardan biri olduu, zellikle byk pazarlar olan ABD, Rusya Federasyonu ve ABye ihracatn dzenli olarak arttrd grlmektedir. te yandan kresel krizin getirdii ksmi talep daralmasna paralel olarak son dnemde HCnin kayda deer bir atl kapasitesinin olutuu deerlendirilmektedir. Dier lkelerde ve zellikle Trkiyenin komu ve evre lkelerinde rahatlkla pazar bulabilen HC, nlemin kalkmas halinde atl kapasitesini de kullanarak Trkiyeye ynelik ihracatn kolayca artrabilecek durumdadr. Endonezyada ABnin ikinci en byk tedarikisi olarak, nlemin kalkmas durumunda nlem ncesi dnemde Trkiye pazarnda sahip olduu konumu devam ettirecek kapasitededir.

Trkiye pazarnn nemi

MADDE 21 (1) Lamine parkelerin en nemli kullanm alan yer demeciliidir. nleme konu lkeler iin Trkiye, artan nfusu ve buna bal olarak gelien ve byyen inaat sektr bakmndan nemli bir pazar mahiyetindedir.

(2) Trkiyedeki ok sayda ithalat da uzun yllardr lamine parke ithalat yapmaktadr. HC ve Endonezya reticileri/ihracatlar Trkiye pazar, rekabet artlar, datm ve pazarlama kanallar, rnler ve fiyat seviyeleri hakknda bilgiye sahiptirler ve Trkiyedeki datm kanallarna eriim kolayl nedeniyle pazara nfuz etme sorunu yaamadklar anlalmaktadr. Dolaysyla, nlemin kalkmas durumunda, Trkiye pazarn bilen ve nemli gren HC ve Endonezya ihracatlar, Trkiyeye olan mevcut ihracatn kolaylkla arttrabilecektir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 22 (1) Yerli reticiden ve ithalatlardan alnan bilgiye gre i piyasadaki talep, fiyat faktrne gre belirlenmektedir. Lamine parke, doal bir rn olmas sebebiyle fiyat seviyelerinde uzun vadede nemli deiiklikler olmas beklenmemektedir. Lamine parkede snf ve kesit, fiyat ve kaliteyi etkileyen iki unsur olarak gsterilmitir. Talep i ve d piyasada fiyata ve kaliteye gre iki ekilde gereklemektedir. Yerli reticiden alnan bilgiye gre, her snf ve kesitte parkeyi retme kapasitesini haiz yerli retim dalnda epeyce geni bir rn gam mevcuttur. Dolaysyla yerli retim dal, hem grece daha dk kaliteli ve dk fiyatl, hem de daha yksek kaliteli ve fiyatl, lisansl kilitli parke retimini gerekletirmektedir.

Esas soruturmada tespit edilen damping marj

MADDE 23 (1) Mevcut dampinge kar nlemin hukuki ve idari altyapsn tekil eden esas damping soruturmas esnasnda tespit edilen damping marjlar, soruturma konusu lkelerdeki yerleik retici/ihracatlarn nlemin yrrlkten kalkmas halinde muhtemel davranlarn yanstacak nemli bir gsterge nitelii tadndan dikkate alnmtr.

(2) Buna gre, 2006 ylnda sona eren esas soruturmada lamine parkeler iin damping marj, CIF ihra fiyatlarnn HC iin %59,2si, Endonezya iin ise %40,6s olarak hesaplanmtr.

nc lkelerden ithalat ve dier hususlar

MADDE 24 (1) Soruturma konusu rnde HC ve Endonezya haricindeki lkelerden yaplan ithalatn, genel ithalat iindeki paynn ykselmesinde en nemli etkenin 2006 ylnda damping nleminin yrrle girmesi olduu deerlendirilmektedir.

Deerlendirme

MADDE 25 (1) Yukardaki bilgiler erevesinde; nlemin kalkmas halinde nlem konusu lkelerin muhtemel davranlarn yanstmas bakmndan esas soruturmada hesaplanan damping marjnn nemli dzeylerde olduu, nlem konusu lkelerin genel ihra fiyatlarnn dnya ticaretindeki ortalama fiyatlarn altnda seyrettii, nleme tabi lkelerin sz konusu rnde dnyann nemli ihracatlarndan olduu ve Trkiyeye ynlendirebilecei ciddi kapasitelerinin bulunduu, 2010 ylnda nleme tabi lkelerde Trkiyeye de kolaylkla ynlendirilebilecek byk miktarda bir atl kapasitenin olutuu, inaat sektrnde istikrarl bir byme kaydeden Trkiye pazarnn HC ve Endonezya iin nemli olduu, nlemin kalkmas halinde fiyata duyarl olan rn tiplerinin ksmi kresel pazar daralmas yaanan mevcut konjonktrde byk miktarlarda ve kolaylkla Trkiye pazarna ynlendirilebileceine ilikin iaretlerin bulunduu deerlendirildiinden yrrlkteki nlemin kalkmas halinde dampingli ithalatn devam etmesinin muhtemel olduu tespit edilmitir.

ALTINCI BLM

Sonu

Karar

MADDE 26 (1) Elde edilen bilgi ve belgeler nda, mevcut nlemin yrrlkten kaldrlmas halinde dampingin ve zararn devamnn veya tekrarnn muhtemel olduu anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Bakann onay ile aada belirtilen ekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmitir.

 

Pozisyon No

Eyann Tanm

Mene lke

Dampinge Kar

nlem ( CIF Bedelin %si)

4418.72.00.00.00

 

Lamine Parkeler

 

in Halk Cumhuriyeti

% 35

Endonezya

% 25

 

Uygulama

MADDE 27 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife istatistik pozisyon numaras, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann, dier mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, serbest dolama giri rejimi kapsamndaki ithalatnda, karlarnda gsterilen oranda dampinge kar nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

1Yerli retici Parke-Tek A.. tarafndan verilen m/Kg dnm oranna gre, 1 m lamine parkenin arl yaklak olarak 7,5 Kgdr. st katta kullanlan aacn ortalama arl 100-150 gram arasnda deimektedir.