31 Ocak 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28190

TEBL

Maliye Bakanlndan:

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBL

(SER NO: 162)

4/7/2001 tarihli ve 631 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011 tarihli ve 666 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile deiiklikten nce, Memurlar ve dier kamu grevlilerinden asli kadro ve grevleri dnda, kurum ve kurulularn ynetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danma kurulu yelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda grev alanlara, bu grevlerinden sadece biri iin cret denebilir. Bu maddenin uygulanmasnda oluacak tereddtleri gidermeye Maliye Bakanl yetkilidir. hkm yer almaktayd.

666 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 5 inci maddesinin 15/1/2012 tarihinde yrrle giren (s) fkras ile yaplan deiiklikten sonra sz konusu madde hkm, Memurlar ve dier kamu grevlilerinden, kurum ve kurulularn ynetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danma kurulu yelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda grev alanlara, kurum ii ve kurum d ayrm yaplmakszn bu grevlerinden sadece biri iin cret denebilir. Bu maddenin uygulanmasnda oluacak tereddtleri gidermeye Maliye Bakanl yetkilidir. eklini almtr.

Sz konusu maddeye ilikin olarak uygulama birliinin salanmas ve tereddtlerin giderilmesi amacyla aadaki aklamalarn yaplmas gerekli grlmtr:

1) Memurlar ve dier kamu grevlilerinden kurum ve kurulularn; ynetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danma kurulu yelikleri ve komisyon, heyet ve komite ile benzeri organlarda grev alanlara, aldklar grevler karlnda ilgili mevzuatnda herhangi bir cret denmesinin ngrlm olmas halinde 15/1/2012 tarihinden itibaren bu grevlerden sadece biri iin cret denecektir.

2) Maddede geen kurum ve kurulularn ibaresinden, memur veya dier kamu grevlilerinin memur veya dier kamu grevlisi sfat nedeniyle ilgili mevzuat uyarnca belirtilen grevleri alabilecekleri, asli grevli bulunduklar kurum da dahil olmak zere her statdeki kurum ve kurulularn anlalmas gerekmektedir.

3) 631 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 12 nci maddesi yeni bir deme veya mali hak getirmemekte, sz konusu grevler karlnda memurlar ve dier kamu grevlilerine ilgili mevzuatnda ngrlm olan demelerden sadece birinin yaplabilmesine ynelik hkm iermektedir. Dolaysyla, ilgili mevzuatnda cret denmesi ngrlmeyen grevler iin bu maddeye dayanlarak herhangi bir deme yaplmayacaktr.

4) 631 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 12 nci maddesi kapsamnda birden fazla grev alanlar, bu grevlerin hangisinden cret alacan belirleyerek asli grevli bulunduu kurumun merkez tekilat personel birimi ile grev yapt birime on gn ierisinde bildirecektir.

5) Anlan maddede belirtilen grevler karlnda deme yapacak kurum tarafndan, deme yaplmadan nce ilgiliden kurumundan veya baka kurumlardan bu kapsamda kendisine herhangi bir deme yaplmadna dair yazl beyan alnacaktr. Bu beyanda bulunmayanlara herhangi bir deme yaplmayacaktr.

RNEK 1) Bir kuruluun ilgili mevzuat hkmleri uyarnca sermayesine itirak ettii anonim irketlerden birinde ynetim kurulu yesi, bir dierinde denetim kurulu yesi olarak kuruluu temsilen grevlendirilen ve bu grevleri karlnda cret ngrlen bir memura, bu grevlendirmelerin 631 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 12 nci maddesi kapsamnda bulunmas nedeniyle 15/1/2012 tarihinden itibaren sz konusu iki grevden sadece biri iin deme yaplabilecektir.

RNEK 2) Kurumunda cret ngrlen bir komisyon yelii grevini yrten ve ayn zamanda baka bir kurum veya kuruluta cret ngrlen bir ynetim kurulu yelii de bulunan memur, 15/1/2012 tarihinden itibaren bu iki grevden biri iin ngrlen demenin yaplmas hususunda tercihte bulunacak ve bu demelerden sadece birini alabilecektir.

8/1/2003 tarihli ve 24987 sayl Resm Gazetede yaymlanan Devlet Memurlar Kanunu Genel Teblii (Seri No:155) yrrlkten kaldrlmtr.

Tebli olunur.