28 Ocak 2012 Tarihli ve 28187 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/2690   Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2012/2692   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketine Ortak Olmasına İlişkin Karar

2012/2698    Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/2700    Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna Ait Dolu Kadroların Derecelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/2701   Adana İli, Seyhan İlçesinde Bulunan ve Mahalle Adları ile Ada ve Parsel Numaraları Gösterilen Taşınmazların Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Çalışmaları Kapsamında Seyhan Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/2708    Kocaeli İli, Kartepe İlçesinde Bulunan, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/2721    Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakan Yardımcılığı, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—  Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim ÜZÜN’ün Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği

—  Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği

—  Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/4)

—  2011 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2012 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2012/10)

—  5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2012 Yılı Listesi)

—  Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2012/2)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/1/2012 Tarihli ve 4563 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri