27 Ocak 2012 Tarihli ve 28186 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/2697  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—  Adlî Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih YAĞMUR’un Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Teknik Üniversitesi Kültür ve Sanat Birliği Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği

—  Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mardin Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/1/2012 Tarihli ve 2012/5-6-7-8-9-10-11 ve 12 Sayılı Kararları

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri