26 Ocak 2012 Tarihli ve 28185 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6267      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6268      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6269      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6270      Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6271      Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

CEZANIN KALDIRILMASI KARARLARI

—   Hükümlü Muhittin TAŞ’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/1)

—   Hükümlü Kısmet GENǒin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/2)

—   Hükümlü Erol BOZSÜT’ün Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/3)

—   Hükümlü Hayati EKİNCİ'nin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/4)

 

YÖNETMELİKLER

—   Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Kültür Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Maltepe Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/1/2012 Tarihli ve 2012/13 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/1/2012 Tarihli ve 2012/14 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/1/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri