25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28184

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2012/2680

             Ekli Yönetmeliğin yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 3/1/2012 tarihli ve 4 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                    A. BABACAN                         B. ATALAY                          B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                        F. ŞAHİN                              S. ERGİN                             N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı    Avrupa Birliği Bakanı V.   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU                  M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı        Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı                      Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                        S. KILIÇ                            M. M. EKER                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                     C. YILMAZ                            E. GÜNAY                           M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                                 Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı                 Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                                  İ. YILMAZ                                   V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                     Milli Savunma Bakanı                   Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                         B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/1979 tarihli ve 8/37 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – 1 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin uygulanmasına 2011-2012 öğretim yılı sonuna kadar devam edilir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.