25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28184

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

İçişleri Bakanlığından:

Bursa İli Mudanya İlçesi Zeytinbağı Beldesinin isminin “Tirilye” olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.