25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28184

ATAMA KARARI

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/29

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, Süleyman GÖKÇE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

24/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı