25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28184

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    24 Ocak 2012

    B.02.0.PPG.0.12-305-628

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi Gayrıresmi Toplantısı”na katılmak üzere; 25 Ocak 2012 tarihinde Danimarka’ya gidecek olan İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         24 Ocak 2012

        B.01.0.KKB.01-06-27-54

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24/1/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-628 sayılı yazınız.

             “Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi Gayrıresmi Toplantısı”na katılmak üzere, 25 Ocak 2012 tarihinde Danimarka’ya gidecek olan İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI