25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28184

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    24 Ocak 2012

    B.02.0.PPG.0.12-305-627

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “Dünya Ekonomik Forumu Toplantısı”na katılmak üzere; 25 Ocak 2012 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         24 Ocak 2012

        B.01.0.KKB.01-06-26-53

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24/1/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-627 sayılı yazınız.

             “Dünya Ekonomik Forumu Toplantısı”na katılmak üzere, 25 Ocak 2012 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI