25 Ocak 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28184

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

HAFF YOLCU VE TCAR ARALARDAN IKAN EMSYONLAR (EURO 5 VE EURO 6)
BAKIMINDAN VE ARA
TAMR VE BAKIM BLGLERNE ERM KONUSUNDA
MOTORLU ARA
LARIN TP ONAYI LE LGL UYGULAMA USUL VE
ESASLARINA
LKN TEBL (TEBL NO: SGM-2009/22)DE
DE
KLK YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: SGM-2012/3)

MADDE 1 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hafif Yolcu ve Ticari Aralardan kan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakmndan ve Ara Tamir ve Bakm Bilgilerine Eriim Konusunda Motorlu Aralarn Tip Onay ile lgili Uygulama Usul ve Esaslarna likin Tebli (Tebli No: SGM-2009/22)in 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (s) ve (v) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

s) Kirlilik kontrol cihaz tipi:

1) Alt katmanlarn says, yaps ve malzemesi,

2) Her bir alt katmann faaliyet tipi,

3) Hacim, n alan ile alt katman uzunluunun oran,

4) Katalizr malzemesi muhtevas,

5) Katalizr malzemesi oran,

6) Hcre younluu,

7) Boyutlar ve ekli,

8) Isl korumas,

hususlarnda farkllk gstermeyen katalitik konvertrler ve parack filtrelerini,

v) Orijinal deitirilebilir kirlilik kontrol cihaz: Tipleri, Ek Iin lave 4nde gsterilen, ayrca ara tip onay sahibi tarafndan ayr teknik nite olarak piyasaya sunulan kirlilik kontrol cihazn veya kirlilik kontrol cihazlar grubunu,

MADDE 2 Ayn Tebliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 (1) 4 nc maddenin beinci ve altnc fkralar ile 5 inci maddenin nc fkrasnn () ve (d) bentleri, yeni tip onay belgesi alacak aralarda 1/1/2012 tarihinden, tip onay mevcut aralarda 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanr.

MADDE 3 Bu Tebli, 1/1/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/12/2009

27445