24 Ocak 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28183

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

RNLERN LKEYE GRNDE VETERNER KONTROLLERNN

DZENLENMESNE DAR YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan rnlerin lkeye Giriinde Veteriner Kontrollerinin Dzenlenmesine Dair Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Merkezi yetkili makam tarafndan yaplan incelemeler sonucunda, veteriner snr kontrol noktasnn, 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayl Resm Gazetede yaymlanan Veteriner Snr Kontrol Noktas Mdrlklerinin Grev ve alma Esaslarna Dair Ynetmelikte belirlenen artlar tamad tespit edildiinde veya halk veya hayvan sal ile ilgili nemli risklerin bulunmas halinde veteriner snr kontrol noktalarnn yetkileri askya alnr. Yetkileri askya alnan veteriner snr kontrol noktalar sadece bu maddenin ikinci fkras uyarnca yeniden listeye dhil edilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Birinci fkrann (b) bendinde belirtilen durumlarda, rnler veteriner snr kontrol noktasnda 6 nc maddenin nc ve drdnc fkralarnda belirtilen belge, kimlik ve fiziksel kontrollere tabi tutulur. Ancak, derisi yzlmeden ithal edilen krkl yabani av hayvanlar, nc fkrann (a) bendine uygun olarak ve 7 nci maddenin birinci fkrasnda belirtilen belge ile birlikte gmrk gzetiminde var iletmesine gnderilerek kimlik kontrol ile salk kontrol ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Canl Hayvanlar ve Hayvansal rnlerde Belirli Maddeler ile Bunlarn Kalntlarnn zlenmesi in Alnacak nlemlere Dair Ynetmelie uygun olarak kalnt aranmas dndaki fiziksel kontrol var iletmesinde gerekletirilir. Kontrollerin sonular rnlerin giri yapt veteriner snr kontrol noktas mdrlne gnderilir. Kontrollerin sonularna bal olarak gerektiinde, 23 nc maddede belirtilen nlemler alnr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) thalatn yasak olmad bir lkeden veya blgeden gelmesi ve Bakanlka belirlenen miktar amamas kouluyla, yolcu beraberinde gelen ve kendi kiisel tketimlerine ynelik rnlere uygulanmaz.

b) thalatn yasak olmad bir lkeden veya blgeden gelmesi, Bakanlka belirlenen miktar amamas ve ticari olarak ithalat amalanmam olmas kouluyla, zel kiilere kk sevkiyatlar halinde gnderilen rnlere uygulanmaz.

) rnlerin miktarnn Bakanlka belirlenen miktar amad durumlarda, hermetik olarak kapatlm kaplarda en az 121 oCde 3 dakikaya edeer sl ileme tabi tutulmu aadaki rnlere uygulanmaz:

1) Yolcu beraberinde gelen ve kendi kiisel tketimleri iin amalanan rnler.

2) Ticari olarak ithalat amalanmam olmas kouluyla, zel kiilere kk sevkiyatlar halinde gnderilen rnler.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.