24 Ocak 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28183

TEBL

Kamu hale Kurumundan:

KAMU HALE TEBL

(TEBL NO: 2012/1)

MADDE 1 4734 sayl Kamu hale Kanununun 67 nci maddesine gre, 1/2/2012 tarihinden geerli olmak zere uygulanacak eik deerler ve parasal limitler Kanunun ilgili maddeleri baznda aada belirtilmitir:

Buna gre;

1- 3 nc maddenin;

(g) bendinde belirtilen 5.849.426,- TL (Bemilyon sekizyzkrkdokuzbin drtyzyirmialt Trk Liras), 6.629.154,- TL (Altmilyon altyzyirmidokuzbin yzellidrt Trk Liras),

2- 8 inci maddenin;

(a) bendinde belirtilen 699.270,- TL (Altyzdoksandokuzbin ikiyzyetmi Trk Liras), 792.482,- TL (Yediyzdoksanikibin drtyzsekseniki Trk Liras),

(b) bendinde belirtilen 1.165.451,- TL (Birmilyon yzaltmbebin drtyzellibir Trk Liras), 1.320.805,- TL (Birmilyon yzyirmibin sekizyzbe Trk Liras),

(c) bendinde belirtilen 25.640.021,- TL (Yirmibemilyon altyzkrkbin yirmibir Trk Liras), 29.057.835,- TL (Yirmidokuzmilyon elliyedibin sekizyzotuzbe Trk Liras),

3- 13 nc maddenin (b) bendinin;

(1) nolu alt bendinde belirtilen 76.291,- TL (Yetmialtbin ikiyzdoksanbir Trk Liras), 86.460,- TL (Seksenaltbin drtyzaltm Trk Liras), 152.588,- TL (Yzelliikibin beyzseksensekiz Trk Liras), 172.927,- TL (Yzyetmiikibin dokuzyzyirmiyedi Trk Liras),

(2) nolu alt bendinde belirtilen 76.291,- TL (Yetmialtbin ikiyzdoksanbir Trk Liras), 86.460,- TL (Seksenaltbin drtyzaltm Trk Liras), 152.588,- TL (Yzelliikibin beyzseksensekiz Trk Liras), 172.927,- TL (Yzyetmiikibin dokuzyzyirmiyedi Trk Liras), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyzyetmibirbin altyzdokuz Trk Liras), 1.441.114,- TL (Birmilyon drtyzkrkbirbin yzondrt Trk Liras),

(3) nolu alt bendinde belirtilen 152.588,- TL (Yzelliikibin beyzseksensekiz Trk Liras), 172.927,- TL (Yzyetmiikibin dokuzyzyirmiyedi Trk Liras), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyzyetmibirbin altyzdokuz Trk Liras), 1.441.114,- TL (Birmilyon drtyzkrkbirbin yzondrt Trk Liras),

4- 21 inci maddenin;

(f) bendinde belirtilen 127.154,- TL (Yzyirmiyedibin yzellidrt Trk Liras), 144.103,- TL (Yzkrkdrtbin yz Trk Liras),

5- 22 nci maddenin;

(d) bendinde belirtilen 38.144,- TL (Otuzsekizbin yzkrkdrt Trk Liras), 43.228,- TL (Krkbin ikiyzyirmisekiz Trk Liras), 12.709,- TL (Onikibin yediyzdokuz Trk Liras), 14.403,- TL (Ondrtbin drtyz Trk Liras),

6- 53 nc maddenin (j) fkrasnn;

(1) nolu bendinde belirtilen 254.315,- TL (kiyzellidrtbin yzonbe Trk Liras), 288.215,- TL (kiyzseksensekizbin ikiyzonbe Trk Liras),

(2) nolu bendinde belirtilen 576.629,- TL (Beyzyetmialtbin altyzyirmidokuz Trk Liras), 653.493,- TL (Altyzellibin drtyzdoksan Trk Liras), 1.152,- TL (Bin yzelliiki Trk Liras), 1.305,- TL (Bin yzbe Trk Liras), 1.153.259,- TL (Birmilyon yzellibin ikiyzellidokuz Trk Liras), 1.306.988,- TL (Birmilyon yzaltbin dokuzyzseksensekiz Trk Liras), 2.305,- TL (kibin yzbe Trk Liras), 2.612,- TL (kibin altyzoniki Trk Liras), 3.458,- TL (bin drtyzellisekiz Trk Liras), 3.918,- TL (bin dokuzyzonsekiz Trk Liras), 11.532.599,- TL (Onbirmilyon beyzotuzikibin beyzdoksandokuz Trk Liras), 13.069.894,- TL (Onmilyon altmdokuzbin sekizyzdoksandrt Trk Liras), 23.065.198,- TL (Yirmimilyon altmbebin yzdoksansekiz Trk Liras), 26.139.788,- TL (Yirmialtmilyon yzotuzdokuzbin yediyzseksensekiz Trk Liras), 4.612,- TL (Drtbin altyzoniki Trk Liras), 5.226,- TL (Bebin ikiyzyirmialt Trk Liras),

7- 62 nci maddenin;

(h) bendinde belirtilen 141.143,- TL (Yzkrkbirbin yzkrk Trk Liras), 159.957,- TL (Yzellidokuzbin dokuzyzelliyedi Trk Liras),

olarak gncellenmitir.

1/2/2012 tarihinden itibaren geerli olacak yukarda belirtilen Eik Deerler ve Parasal Limitlere ilikin, bir nceki dnem ile karlatrmal deerler, ayrca tablo halinde ekte yer almaktadr.

MADDE 2 darelerin tabi olduklar eik deer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun yrrle girmesinden nceki bte statlerinin gz nnde bulundurulmas gerekmektedir.

MADDE 3 Bu Tebli 1/2/2012 tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Ek:

4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EK DEERLER VE PARASAL LMTLERN

BR NCEK DNEM LE KARILATIRMALI DEERLERNE LKN TABLO

 

31/1/2012 TARHNE KADAR UYGULANAN
EK DEERLER LE PARASAL
LMTLER VE TUTARLAR

1/2/2012 31/1/2013 DNEMNDE
UYGULANACAK EK DEERLER LE
PARASAL LMTLER VE TUTARLAR

EK DEERLER

EK DEERLER

MADDE 8

TL

TL

699.270

792.482

1.165.451

1.320.805

25.640.021

29.057.835

 

PARASAL LMTLER VE TUTARLAR

PARASAL LMTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)

TL

TL

5.849.426

6.629.154

MADDE 13 (b)

76.291

86.460

152.588

172.927

1.271.609

1.441.114

MADDE 21 (f)

127.154

144.103

MADDE 22 (d)

38.144

43.228

12.709

14.403

MADDE 53 (j)/1

254.315

288.215

MADDE 53 (j)/2

576.629

653.493

1.152

1.305

1.153.259

1.306.988

2.305

2.612

3.458

3.918

11.532.599

13.069.894

23.065.198

26.139.788

4.612

5.226

MADDE 62 (h)

141.143

159.957