18 Ocak 2012 Tarihli ve 28177 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Fenni Mesuliyet Hizmetleri Yönetmeliği

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Serbest Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2012/8)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 14/1/2012 Tarihli ve 15 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 14/1/2012 Tarihli ve 20 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 17/1/2012 Tarihli ve 24 Sayılı Kararı

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri