17 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28176

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :  2012/1

İşyeri                       :  Altınkılıçlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.

                                    İstiklal Mah. Çevre Sok. No: 5

                                    Esenyurt/İSTANBUL

SGK Sicil No.         :  1039583.034

Tespiti İsteyen        :  Öz Gıda-İş Sendikası

İnceleme                  :  Altınkılıçlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde her cins kakao, kakao mamulleri, toz ve çekirdek kakao ile kahve ve kahveden mamul ürünlerin imalatının yapıldığı ve yapılan bu işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 04 sıra numaralı “Gıda sanayii” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Altınkılıçlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 04 sıra numaralı “Gıda sanayii” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.