17 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28176

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            16 Ocak 2012

    B.02.0.PPG.0.12-305-410

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Ocak 2012 tarihinde Irak’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 16 Ocak 2012

        B.01.0.KKB.01-06-12-29

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/1/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-410 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Ocak 2012 tarihinde Irak’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI