17 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28176

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            16 Ocak 2012

    B.02.0.PPG.0.12-305-406

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Ocak 2012 tarihinde Lübnan’a giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 16 Ocak 2012

         B.01.0.KKB.01-06-9-26

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/1/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-406 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Ocak 2012 tarihinde Lübnan’a giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI