17 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28176

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            16 Ocak 2012

    B.02.0.PPG.0.12-305-425

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf DENKTAŞ’ın cenaze törenine katılmak üzere; 17 Ocak 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 16 Ocak 2012

        B.01.0.KKB.01-06-16-33

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/1/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-425 sayılı yazınız.

             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf DENKTAŞ’ın cenaze törenine katılmak üzere, 17 Ocak 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI