17 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28176

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        16 Ocak 2012

    B.02.0.PPG.0.12-305-422

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf DENKTAŞ’ın cenaze törenine katılmak üzere; 17 Ocak 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             16 Ocak 2012

        B.01.0.KKB.01-06-13-30

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/1/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-422 sayılı yazınız.

             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf DENKTAŞ’ın cenaze törenine katılmak üzere, 17 Ocak 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI