17 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28176

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2431

             Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait bazı kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 30/9/2011 tarihli ve 19871 sayılı yazısı üzerine, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve ek 1 inci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                      C. YILMAZ                                                 B. ATALAY                                                 N. ERGÜN

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                             Başbakan Yardımcısı V.

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            H. YAZICI                                                 V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                       Milli Savunma Bakanı V.                       Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                         R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                       Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı

 

31/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2431 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 –  (1) Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait tutulan kadrolardan ekli (2) sayılı cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıştır.

MADDE 2 – (1) Ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 –  (1) 26/9/2011 tarihli ve 2011/2348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına ilişkin (4) sayılı cetvelin (A) sütununun ikinci satırında yer alan “MÜFETTİŞ YARDIMCISI” ibaresi “DENETÇİ YARDIMCISI” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 üncü maddesi 26/9/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.