15 Ocak 2012 Tarihli ve 28174 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2011/2561     Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/2651      Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak BiyoNano Teknoloji Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2012/2652     Beyhanı ve Kaleköy Barajlarının Yapımı Nedeniyle Baraj Gölü Altında Kalacak Olan Palu-Genç-Muş Arasındaki Mevcut Demiryolu Hattının Deplase Edilmesi Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmaz ile Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/2658      Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Elbistan Teknoloji Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/2672    Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/2673     İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/2675      Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/2684      Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

Tıklayınız


14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, 2012 Yılı Yatırım Programı yayımlanmıştır.