14 Ocak 2012 Tarihli ve 28173 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

 

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI

—  18 Ekim 2011 Gün ve 28088 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 11 Ekim 2011 Gün ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2012 Yılı Yatırım Programı