14 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28173

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2012/2683

             Ekli “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyelerinin Aylık Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/1/2012 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                                    B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                                     Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                           S. ERGİN                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                      Avrupa Birliği Bakanı V.             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                                  C. YILMAZ                                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                                  Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                          M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                        E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                            E. BAYRAKTAR

                                                                                             Sağlık Bakanı              Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI

KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN AYLIK ÜCRETLERİNİN

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü ödemeler dahil mali haklar tutarında aylık ücret ödenir. Başbakanlık Müsteşarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Karara göre de vergi ve diğer kesintilere tabi tutulmaz.

(2) Kurul üyelerine Kurul Başkanına yapılan ödemelerin yüzde doksanbeşi oranında aynı usul ve esaslara göre aylık ücret ödenir.

(3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca Başbakanlık Müsteşarının yararlanmakta olduğu sosyal hak ve yardımlardan, Kurul Başkan ve üyeleri de aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 22/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.