14 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28173

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KUZEY KIBRIS TÜRK

CUMHURİYETİNİN SU İHTİYACININ KARŞILANMASINA

İLİŞKİN HÜKÜMETLERARASI ÇERÇEVE

ANDLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6265                                                                                                       Kabul Tarihi: 4/1/2012

MADDE 1 – (1) 19 Temmuz 2010 tarihinde Lefkoşe’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/1/2012