14 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28173

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

             Karar Sayısı: 4529                                                                                                  Karar Tarihi: 12/1/2012

Kurul Başkanlığının 10/1/2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 5/1/2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.13.00.00-69.1-439 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

JP Morgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohio İstanbul Türkiye Şubesine 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi kapsamında, JP Morgan Menkul Değerler A.Ş.’ye, insan kaynakları ve idari işler ve bilgi işlem teknolojileri konularında destek/danışmanlık hizmeti verilmesi hususunda, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.