14 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28173

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM EĞİTİM MERKEZİ

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2011/6)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2012/1)

MADDE 1 – 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin (SGM: 2011/6) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “2295 kimlik kayıt numarası” ibaresi, “2292 kimlik kayıt numarası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.