14 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28173

KANUN

ORTA DOĞU SİNKROTRON IŞIĞI DENEYSEL BİLİM VE UYGULAMALARI

ULUSLARARASI MERKEZİ STATÜSÜNE KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6264                                                                                                       Kabul Tarihi: 3/1/2012

MADDE 1 – (1) Taraf ülkelerin kabul bildirimleriyle 15 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi (SESAME) Statüsü”ne beyanda bulunmak suretiyle katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/1/2012